Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

theatre in Zloven, Slovakia

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Geographical coordinates: 48.578577 19.127365

Wikipedia

English translation from Slovak

Jozef Gregor Tajovský Theatre is a professional drama theatre in Zvolen. It was established on August 28, 1949 under the name Stredoslovenské divadlo. Currently, its founder is Banská Bystrica Autonomous Region. The theatre is based in the building of the former Grand Hotel built in the late 19th century. Between 1987 and 1994, the building underwent extensive renovation. The theater hall has a capacity of 334 seats, the studio for more chamber projects has a capacity of 91 seats.

Source: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Czech Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského je profesionální činoherní divadlo ve Zvolenu. Vzniklo 28. srpna 1949 pod názvem Stredoslovenské divadlo, který byl po 5 letech změněn na Divadlo J. G. Tajovského.

V roce 1959 byl činoherní soubor ve Zvolenu doplněn o zpěvohru se sídlem v Banské Bystrici. Spevohra Divadla Jozefa Gregora Tajovského byla roku 1972 přejmenována na Operu Divadla Jozefa Gregora Tajovského (a sídlo DJGT bylo přemístěno do Banské Bystrice), 1. července 1999 získala samostatný statut s novým názvem Štátna opera.

Divadlo má sídlo v budově bývalého Hotelu Grand postavené koncem 19. století. V letech 1987–1994 prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí. Sál divadla má kapacitu 334 míst, studio pro komornější projekty má kapacitu 91 míst.

Source: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Russian Театр Йозефа Грегора Таёвского (Словакия)

Театр Йозефа Грегора Таёвского - профессиональный драматический театр в Словакии, в городе Зволен, создан 28 августа 1949 года и изначально носил название Центральнословацкий театр (Stredoslovenské театр). В настоящее время его учредителем является Банскобистрицкий автономный край.Театр расположен в здании бывшего Гранд-отеля, построенном в конце XIX века. В 1987 Удалить1994 года состоялась масштабная реконструкция здания. Вместимость зала театра - 334 мест, студии для более камерных проектов - 91 мест.

Source: Театр Йозефа Грегора Таёвского (Словакия)

Slovak Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského je profesionálne činoherné divadlo vo Zvolene. Vzniklo 28. augusta 1949 pod názvom Stredoslovenské divadlo. V súčasnosti je jeho zriaďovateľom Banskobystrický samosprávny kraj.Divadlo má sídlo v budove bývalého Hotela Grand postavenej koncom 19. storočia. V rokoch 1987 – 1994 prešla budova rozsiahlou rekonštrukciou. Sála divadla má kapacitu 334 miest, štúdio pre komornejšie projekty má kapacitu 91 miest.

Source: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

ru Театр Йозефа Грегора Таёвского
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 11:36:39