Green Park

one of the Royal Parks of London

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Green Park, London

Geographical coordinates: 51.504166666667 -0.14361111111111

Wikipedia

English Green Park

The Green Park, usually known without the definite article simply as Green Park, is one of the Royal Parks of London. It is located in the City of Westminster, Central London. First enclosed in 16th century, it was landscaped in 1820 and is notable among central London parks for having no lakes or buildings, and only minimal flower planting in the form of naturalised narcissus.

Source: Green Park

Arabic غرين بارك (لندن)

غرين بارك (المنتزه الأخضر) هي حديقة عامة في مدينة وستمنستر وسط لندن، وهي إحدى الحدائق الملكية في لندن وتغطي 19 هكتار (47 فدان) بين حديقة هايد بارك وسانت جيمس، جنباً إلى جنب مع حدائق كنسينغتون وحدائق قصر باكنغهام. تمتد هذه الحدائق دون انقطاع من الأراضي المفتوحة ابتداء من وايتهول ومحطة فيكتوريا وصولا إلى كينسينجتون وتونينغ هيل. ولا توجد بها بحيرات أو مباني كما تقل فيها المتاحف الأثرية على النقيض من الحدائق المجاورة لها، لا يوجد بها سوى تذكار كندا من قبل بيرل قرانتش ونافورة كونستانس. وتتكون الحديقة بأكملها من الأشجار الناضجة والأعشاب المرتفعة، والزهور الوحيدة المتجانسة فيها هي النرجس. يحد الحديقة من الجنوب دستور هيل ومن الشرق ممشى الملكة ومن الشمال البيكاديلي. تلتقي حديقة سانت جيمس في حدائق الملكة مع تذكار فكتوريا الموجود في منتصفها والمقابل لمدخل قصر باكنغهام. يتواجد في الجنوب طريق المجمع الرسمي، ومباني قصر سانت جيمس وكلارنس هاوس من الشرق. أما محطة قطار الأنفاق جرين بارك فهي نقطة تقاطع رئيسية لخطوط بيكاديلي وفكتوريا واليوبيل بالقرب من الطرف الشمالي لممشى الملكة.

Source: غرين بارك (لندن)

Czech Green Park

Green Park je jeden z královských parků v Londýně. Rozprostírá se na ploše 0,25 km².

Původně to byl bažinatý hřbitov pro malomocné z blízké nemocnice Saint James's. Poprvé byl ohrazen jako park v 16. století Jindřichem VIII.. Karel II. Stuart ho v roce 1668 prohlásil královským parkem.

Park se nachází mezi londýnským Hyde Parkem a St. James's Parkem. Spolu s Kensingtonskými zahradami a zahradami u Buckinghamského paláce vytvářejí tyto parky téměř nepřerušený pás zeleně zasahující od Whitehallu až po Notting Hill.

Na rozdíl od okolních parků, nejsou v Green parku žádná jezera ani sochy nebo fontány (s výjimkou Canada Memorial) ale je tvořen téměř výhradně ze zalesněných luk.

Hranice parku tvoří na jihu Constitution Hill, na východě pěší Queen's Walk a na severu Piccadilly. Na jih od parku vede ulice Mall. Budovy St James's Palace a Clarence House se nacházejí na východě.

Poblíž severní části Queen's Walk na Piccadilly je stanice metra – Green Park.

Source: Green Park

German Green Park

Green Park (offiziell The Green Park, englisch für „Der grüne Park“) ist einer der königlichen Parks in London. Der Park liegt zwischen dem Hyde Park im Westen und dem St. James’s Park im Osten. Zusammen mit den Kensington Gardens bilden diese Parks einen über vier Kilometer langen, nur durch einige Straßen unterbrochenen Grünstreifen im Stadtzentrum Londons.

Source: Green Park

Spanish Green Park

Green Park (oficialmente The Green Park) es uno de los Parques Reales de Londres. Tiene una superficie de 19 hectáreas,[1]​ y se encuentra entre Hyde Park y St. James’s Park. Los tres, junto con Kensington Gardens y los jardines de Buckingham Palace, forman un espacio abierto casi continuo que va desde Whitehall y la estación Victoria hasta Kensington y Notting Hill.

A diferencia de sus vecinos, Green Park carece de lagos, edificios y monumentos, contando sólo con el "Canadá Memorial" de Pierre Granche, la fuente Constance Fund y el RAF Bomber Command Memorial, inaugurado en 2012.

El parque está formado casi enteramente por árboles maduros que se alzan sobre el césped; las únicas flores son narcisos naturalizados. Por el sur limita con Constitution Hill, al este con el peatonal Queen's Walk, y al norte con Piccadilly. Se encuentra con St. James's Park en Queen's Gardens con el Victoria Memorial en su centro, al lado opuesto a la entrada al palacio de Buckingham. Al sur está la avenida ceremonial de the Mall, y los edificios del Palacio de St. James y Clarence House sobresalen por encima del parque por el este. La estación de metro de Green Park es un punto de intercambio importante que se encuentra en las líneas de Piccadilly, Victoria y Jubilee cerca del extremo norte de Queen's Walk.

Source: Green Park

Finnish Green Park

Green Park on puisto Lontoon Westminsterissä Buckinghamin palatsista pohjoiseen. Tämä 16 hehtaarin laajuinen viheralue on pienin Lontoon kahdeksasta kuninkaallisesta puistosta. Se on St James’s Parkin ohella Lontoon suosituimpia puistoja ja muodostaa sen ja Hyde Parkin kanssa yhtenäisen viheralueiden ketjun Lontoon keskustaan.

Source: Green Park

French Green Park

Green Park (officiellement The Green Park) est l'un des parcs du centre de Londres, en Angleterre, ainsi que l'un des huit parcs royaux de la capitale. Il s'étend sur une surface d'environ 21,4 hectares (52,9 acre)[réf. souhaitée], et était à l'origine un terrain marécageux servant à enterrer les lépreux de l'hôpital Saint James's tout près. Il fut clôturé pour la première fois au cours du XVIe siècle par Henri VIII. En 1668, Charles II en fit un parc royal, en aménageant les principales promenades du parc.

Il se situe entre Hyde Park et St James's Park, formant avec Kensington Gardens et les jardins du palais de Buckingham une continuité presque ininterrompue d'espaces ouverts s'étendant de Whitehall et de la gare Victoria à Kensington et Notting Hill. Contrairement aux parcs voisins, Green Park ne contient ni lac, ni statue, ni fontaine (excepté le Canada Memorial de Pierre Granche), mais est constitué entièrement d'espaces boisés.

Le parc de forme triangulaire se trouve en plein cœur de Westminster. Il rencontre St. James's Park au niveau de Queen's Gardens avec le Victoria Memorial en son centre, à l'opposé de l'entrée du palais de Buckingham dont il est séparé ainsi que du jardin attenant par Constitution Hill au sud. Au sud du parc se trouve l'avenue cérémonielle du Mall ainsi que les constructions du palais Saint James et Clarence House qui donnent sur le parc s'étendant à l'Est. À l'extrémité ouest de cette rue se trouve Hyde Park Corner, qui assure la jonction avec Hyde Park. Ensuite, la partie nord-ouest est délimitée par Piccadilly, artère où l’on trouve notamment l'ambassade du Japon.

Enfin, la troisième rue bordant le parc est la rue piétonnière de Queen's Walk et ses élégants immeubles. En particulier, à l'intersection de Piccadilly Street et de Queen's walk se trouve le célèbre hôtel Ritz.

Ce site est desservi par les stations de métro Green Park et Hyde Park Corner.

Le peintre Claude Monet en a fait un tableau vers 1870 ou 1871, Green Park, Londres.

Source: Green Park

Hebrew גרין פארק

גרין פארק (באנגלית: Green Park, בתרגום לעברית: פארק ירוק) הוא אחד מהגנים המלכותיים של לונדון. פארק גרין נמצא בין הייד פארק לבין פארק סנט ג'יימס. בניגוד לפארקים האחרים בלונדון, אין בפארק זה פסלים, אגמים או מזרקות. הפארק הוא אזור מיוער הסובב את דרך קונסטיטושן ("דרך הבריאות" - על שם הצעדות שנהג המלך לעשות בפארק מדי בוקר) המובילה לארמון בקינגהאם.

Source: גרין פארק

Hungarian Green Park (park)

A Green Park (magyarul zöld park, hivatalosan The Green Park) egyike London királyi parkjainak. Területe nagyjából 21 hektár, a Hyde Park és a St. James’s Park között terül el. A Kensington Gardens-szel és a Buckingham-palota kertjeivel együtt majdnem egy Whitehalltól és a Viktória állomástól Kensingtonig és Notting Hillig egy egybefüggő zöldfelületet alkotnak.

Szomszédjaival ellentétben a Green Parkban sem tó, sem szökőkút és a Pierre Granche készítette Canada Memorialon kívül szobor nincs. Ezek helyett egy fákkal borított rét van itt. A parkot délen a Constitution Hill, keleten a Queen's Walk sétálóutca, északon pedig a Piccadilly határolja. A St. James’s Parkkal a Queen's Gardensnél a Victoria Memorialnál, a Buckingham-palota bejárata előtt találkozik. Ettől délre fekszik a The Mall, és a St. James’s-palota valamint a Clarence House is erről az oldalról figyeli a téren történteket. A Green Park metróállomás forgalmas metrócsomópont, mivel itt fut össze a Picadilly, a Victoria és a Jubilee line. Ez az állomás a Queen's Walk északi végénél van.

Source: Green Park (park)

Italian Green Park

Green Park (ufficialmente The Green Park) è uno dei Parchi Reali di Londra. Esso copre un'area di circa 19 ettari, ed era originariamente una terra acquitrinosa e paludosa che fungeva da luogo di sepoltura per lebbrosi del vicino ospedale di Saint James. Fu riconosciuto come parco da Enrico VIII nel corso del suo regno (1509-1547). Nel 1668 Carlo II d'Inghilterra lo elevò a Parco Reale e lo dotò di numerosi sentieri ancor oggi percorribili.

Il parco si trova nel mezzo tra Hyde Park e St. James's Park. Forma con i giardini di Buckingham Palace e con i Kensington Gardens una zona boschiva quasi del tutto ininterrotta da Whitehall e Victoria Station sino a Kensington e a Notting Hill.

Diversamente dagli altri parchi di Londra, Green Park non contiene né laghetti o fiumiciattoli, né statue o fontane (fatta eccezione per Canada Memorial dell'artista Pierre Granche) ma è formato soltanto da prati e da zone alberate.

Il parco è delimitato a sud da Constitution Hill, un'importante strada del centro della città, ad est dalla strada pedonabile Queen's Walk, e a nord da Piccadilly Circus.

Green Park confina con St. James's Park e con il Victoria Memorial esattamente davanti all'entrata del palazzo reale di Buckingham Palace.

Source: Green Park

Korean 그린 파크

그린 파크(영어: Green Park)는 영국 런던에 위치한 왕립 공원이다.

Source: 그린 파크

Dutch Green Park (park)

Green Park (officieel The Green Park) is een van de acht Koninklijke Parken van Londen. Het bestaat uit een gebied van ongeveer 53 acres en was oorspronkelijk een moerasachtige begraafplaats voor lepralijders van het nabijgelegen ziekenhuis in St. James.

Het werd eerst ontsloten in de 16e eeuw door Hendrik VIII. In 1668 maakte Karel II het tot een Koninklijk Park, door de belangrijkste paden van het park aan te leggen.

Het ligt tussen het Hyde Park en St. James's Park. Samen met Kensington Gardens en de tuinen van Buckingham Palace vormen deze parken een nagenoeg ongebroken strook van open land vanaf Whitehall en Victoria Station tot aan Kensington en Notting Hill.

In contrast met nabijgelegen parken heeft The Green Park geen meren, geen standbeelden of fonteinen (met uitzondering van het Canada Memorial door Pierre Granche) maar bestaat volledig uit beboste weiden. Het park wordt in het zuiden begrensd door Constitution Hill, in het oosten door de Queen's Walk en in het noorden door Piccadilly. Het grenst aan St. James's Park bij de Queen Victoria Memorial Gardens, tegenover de ingang van Buckingham Palace. In het zuiden is de grens de ceremoniële weg The Mall. De gebouwen van St. James's Palace en Clarence House overzien het park aan de oostelijke zijde.

Het Green Park metrostation aan Piccadilly ligt dicht bij het noordelijke einde van de Queen's Walk.

Source: Green Park (park)

Polish Green Park

Green Park, oficjalnie The Green Park („Zielony park”) - jeden z parków królewskich w Londynie. Znajduje się w dzielnicy City of Westminster, pomiędzy Hyde Park i St. James’s Park. Razem z parkiem Kensington Gardens i ogrodami Pałacu Buckingham, parki te tworzą otwartą przestrzeń od Whitehall i dworca Victoria aż do Kensington i Notting Hill. Granice The Green Park wyznaczają na północy ulica Piccadilly, na południu ulica Constitution Hill i na wschodzie deptak Queen’s Walk. Od strony zachodniej Green Park łączy się z St. James’s Park przy pomniku Wiktorii w Queen’s Garden, dokładnie naprzeciwko wejścia do Pałacu Buckingham. Na południowy wschód od parku znajduje się reprezentacyjna aleja The Mall. Z Green Park widać zachodnie fasady St. James’s Palace oraz Clarence House. The Green Park zajmuje powierzchnię ok. 53 akrów.

W przeciwieństwie do sąsiednich parków, w Green Park nie ma żadnych jezior ani pomników, a jedyną fontanną jest Canada Memorial autorstwa Pierre’a Granche. Park składa się głównie z zalesionych polan.

Source: Green Park

Portuguese Green Park

O Green Park é um dos Parques Reais de Londres. Cobrindo uma área de aproximadamente 53 acres, era originalmente um cemitério, de terreno pantanoso, para os leprosos do hospital em St. James, que ficava perto. Foi cercado no século XVI por Henrique VIII. Em 1668 Carlos II o tornou um parque real, abrindo-lhe as principais alamedas.

Encontra-se entre o Hyde Park e St. James's Park. Junto com jardins de Kensington (Kensington Gardens) e os jardins do Palácio de Buckingham, estes parques formam uma área verde quase ininterrupta que se estende de Whitehall e da Estação Victoria até Kensington e Notting Hill.

Contrastando com seus vizinhos, o Green Park não tem nenhum lago nem estátuas ou fontes (à exceção do Canadian Memorial, de Pierre Granche), mas consiste inteiramente em prados arborizados. O parque é limitado no sul por Constitution Hill, no leste pelo caminho de pedestres Queen's Walk, e no norte por Piccadilly. Encontra-se com o parque St. James no Queen's Gardens, com o Victoria Memorial em seu centro, oposto à entrada do Palácio de Buckingham. Ao sul está a avenida cerimonial The Mall, e os edifícios do Palácio de St. James e da Clarence House fazem fronteira com o parque ao leste. A estação de Green Park fica em Piccadilly perto da extremidade norte da Queen's Walk.

Source: Green Park

Romanian Green Park

Green Park (numit oficial The Green Park, Parcul verde) este unul dintre Parcurile Regale din Londra. Acoperind 19 hectare, parcul se întinde între Hyde Park și Parcul St. James din Londra. Împreună cu Grădinile Kensington și grădinile din jurul palatului Buckingham, aceste parcuri formează un sector aproape neîntrerupt de teren deschis începând cu Whitehall și stația Victoria până la Kensington și Notting Hill.

Source: Green Park

Russian Грин-парк

Грин-парк (Green Park) — один из королевских парков Вестминстера, представляющий собой своего рода перемычку между Гайд-парком (к северо-западу) и Сент-Джеймсским парком (к востоку). Южный предел Грин-парка обозначает улица Мэлл, а северный — Пикадилли.

История парка восходит ко временам Генриха VIII. Долгое время это было излюбленное место для дуэлей британских аристократов. В отличие от других лондонских парков, в Грин-парке нет прудов и практически нет памятников.К исключениям относится знаменитый мемориал королевы Виктории, установленный на стыке с Сент-Джеймсским парком (т. н. Сады королевы), напротив Букингемского дворца. Также на территории Грин-парка установлен военный мемориал Bomber Command Memorial.

Source: Грин-парк

Slovak Green Park

Green Park je jedným z ôsmich kráľovských parkov v Londýne. Rozprestiera sa na ploche 16 ha. Hranice parku na juhu tvorí Constitution Hill, na východe je to chodník pre peších Queen's Walk, na severe je to rušná ulica Piccadilly. Na juh od parku vedie ulica The Mall.

Pôvodne táto oblasť slúžila ako cintorín pre malomocných z neďalekej nemocnice St James's. Prvýkrát ho ohradili ako park v 16. storočí z príkazu Henricha VIII. Kráľ Karol II. ho dal v roku 1668 vyhlásiť za kráľovský park.

Green Park sa nachádza medzi Hyde Parkom a St. James’s Parkom. Spolu s Kensingtonskými záhradami a záhradami pri Buckinghamskom paláci vytvárajú tieto parky takmer neprerušovaný pás zelene siahajúci od Whitehallu až po Notting Hill.

Zvláštnosťou je, že na rozdiel od okolitých parkov sa v Green Parku nenachádza ani jedno jazero, socha alebo fontána (s výnimkou Canada Memorial) a pozostáva takmer výhradne zo zalesnených lúk.

Source: Green Park

Swedish Green Park, London

Green Park är en park i Storbritannien. Den ligger i grevskapet Greater London och riksdelen England, i den södra delen av landet, i huvudstaden London. Green Park ligger 15 meter över havet. Arean är 17,0 kvadratkilometer.

Terrängen runt Green Park är platt. Den högsta punkten i närheten är 41 meter över havet, 1,1 km nordväst om Green Park. Runt Green Park är det mycket tätbefolkat, med 6 959 invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är City of London, 3,7 km öster om Green Park. Runt Green Park är det i huvudsak tätbebyggt.Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är 12 °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är 22 °C, och den kallaste är december, med 1 °C.

Source: Green Park, London

Ukrainian Грін-парк

Грін-парк — один з королівських парків Вестмінстера між Гайд-парком (на північний захід) і Сент-Джеймським парком (на схід). Південну межу Грін-парку позначає вулиця Мелл, а північну — Пікаділлі.

Історія парку сягає часів Генріха VIII. Довгий час це було улюблене місце для дуелей британських аристократів. На відміну від інших лондонських парків, в Грін-парку немає ставків і практично немає пам'ятників. Виняток — меморіал королеви Вікторії. Також на території Грін-парку встановлено військовий меморіал Bomber Command Memorial.

Source: Грін-парк

Chenese 綠園 (公園)

綠園(Green Park),有時直按發音譯作格林公園,是英国伦敦的一座王家园林,占地19公頃(47英畝),介于海德公园和圣詹姆斯公园之间。连同肯辛顿公园(Kensington Gardens)和白金汉宫的花园,这些公园构成一個从白厅、维多利亚车站綿延至肯辛顿和诺丁山的一连串几乎不中断的开阔地带。

与邻近的公园相比,綠園既没有湖泊,也没有建筑物,园内只有“加拿大纪念碑”和康斯坦斯基金喷泉(Constance Fund Fountain)。綠園完全由树林和草地构成,其边界南到散步丘(Constitution Hill),东到仅供步行的女王步道(Queen's Walk),北到皮卡迪利街。綠園与圣詹姆斯公园交汇于“女王花园”,其中心是白金汉宫门前的维多利亚女王纪念碑。南面是林荫路(The Mall),圣詹姆士宫(St James's Palace)和克拉伦斯府邸(Clarence House)的建筑从东面俯瞰公园。地铁綠園站靠近女王步道北端,是伦敦地铁皮卡迪利线、维多利亚线及银禧线交会站。

Source: 綠園 (公園)

Wikivoyage

Italian Green Park

In contrasto coi parchi reali della zona, il Green Park sembra un po' spoglio. Non ci sono laghi o edifici ed accoglie pochi monumenti. Nonostante questo è ancora un parco piacevole, leggermente alberato, vicino ad altri due parchi e al Buckingham Palace.

Directions Stazione tube: Green Park

Referenced from

named afterGreen Park tube station
ar الحديقة الخضراءaz Qrin-parkbe Грын-паркceb Green Park (parke sa Hiniusang Gingharian)fa گرین پارکhe גרין פארקja グリーンパーク (ロンドン)ko 그린 파크ms Taman Greenru Грин-паркta லண்டன் கிரீன்பார்க்uk Грін-паркvi Công viên xanh Luân Đônwuu 绿园yue 綠園zh 綠園
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 10:42:49