De Mythe

theater in Goes, Netherlands

Geographical coordinates: 51.50454 3.88747

Wikipedia

English translation from Dutch

The Myth is a theater at the Bleekveld in Goes, in the Dutch province of Zeeland. It was opened in October 2004 as the successor to The Prince of Orange. The name, which refers to the eponymous performance of Freek de Jonge, owes the theatre to a contest written by the municipality of Goes.

The theatre was designed by Joost Koldeweij. It partly consists of new construction, on the side of the Bleekveld where the main entrance is also located, partly of an existing monumental building on Westwal from 1928, built as a craft school, and used by a printing shop until 2000. In the old part there is also the Cultuurhuis, with a gallery and art lending.

Source: De Mythe

Dutch De Mythe

De Mythe is een theater aan het Bleekveld in Goes, in de Nederlandse provincie Zeeland. Het is geopend in oktober 2004 als opvolger van De Prins van Oranje. De naam, die verwijst naar de gelijknamige voorstelling van Freek de Jonge, dankt het theater aan een door de gemeente Goes uitgeschreven prijsvraag.

Het theater is ontworpen door Joost Koldeweij. Het bestaat deels uit nieuwbouw, aan de kant van het Bleekveld waar zich ook de hoofdingang bevindt, deels uit een bestaand monumentaal pand aan de Westwal uit 1928, gebouwd als ambachtsschool, en tot 2000 gebruikt door een drukkerij. In het oude gedeelte bevindt zich ook het Cultuurhuis, met een galerie en kunstuitleen.

Source: De Mythe

Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 11:53:53