Municipal Theatre of Mariánské Lázně

theatre in Mariánské Lázně, Czech Republic

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Městské divadlo Mariánské Lázně

Geographical coordinates: 49.9779 12.70246

Wikipedia

English translation from Czech

The Municipal Theatre building (since 1952 Theatre N. V. Gogol) in Mariánské Lázně is an Art Nouveau building with classicizing elements, but originally opened in 1868 in Neo-Renaissance form.

Source: Městské divadlo (Mariánské Lázně)

Czech Městské divadlo (Mariánské Lázně)

Budova Městského divadla (od roku 1952 Divadlo N. V. Gogola) v Mariánských Lázních je secesní objekt s klasicizujícími prvky, původně byla ale roku 1868 otevřena v novorenesanční podobě.

Source: Městské divadlo (Mariánské Lázně)

cs Městské divadlo Mariánské Lázněde Městské divadlo Mariánské Lázně
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 11:32:33