Wellington Arch

File:London Wellington Arch P1130942.jpg

triumphal arch in London

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Wellington Arch

Geographical coordinates: 51.5025 -0.15083333333333

Wikipedia

English Wellington Arch

Wellington Arch, also known as Constitution Arch or (originally) as the Green Park Arch, is a Grade I-listed triumphal arch by Decimus Burton that forms a centrepiece of Hyde Park Corner in central London, between corners of Hyde Park and Green Park; it stands on a large traffic island with crossings for pedestrian access. From its construction in 1826 until 1830 the arch stood in a different location nearby; it was moved to its current site in 1882–1883. It originally supported a colossal equestrian statue of the 1st Duke of Wellington by the sculptor Matthew Cotes Wyatt, as a result of which it has acquired the name "the Wellington Arch" in the vernacular. A bronze quadriga (an ancient four-horse chariot) by Adrian Jones has surmounted it since 1912.

Source: Wellington Arch

Arabic قوس ولنغتون

قوس ولنغتون هو قوس نصر تقع عند الهايد بارك كورنر في وسط العاصمة البريطانية لندن.

يقع القوس مقابل قصر أبسلي. بني عام 1830 م كرمز انتصار بريطانيا في حروبها مع نابليون.

Source: قوس ولنغتون

Czech Wellingtonův oblouk

Wellingtonův oblouk (anglicky: Wellington Arch), známý také jako Constitution Arch nebo původním názvem Green Park Arch je vítězný oblouk poblíž londýnského Hyde Parku, v severozápadním cípu Green Parku.

Wellingtonův oblouk byl naprojektován stejně jako Mramorový oblouk (Marble Arch) na severu Hyde Parku v roce 1825 podle rozhodnutí Jiřího IV., aby připomínaly britská vítězství v napoleonských válkách. Wellingtonův oblouk byl zároveň zamýšlen jako vstup na Constitution Hill, a tedy hlavní vstup do centrálního Londýna od západu. Protože se na tomto místě nacházela mýtná brána, vznikl v 18. století dojem, že právě zde se nachází začátek Londýna (dům Apsley House byl proto přezdíván „No 1, London“ – „Londýn, č. 1“) a oblouk měl zvýraznit význam tohoto místa.

Wellingtonův oblouk byl postaven v letech 1826–1830 podle návrhu Decima Burtona. Většina plánované dekorace nebyla realizována jako důsledek úsporných opatření kvůli souběžně probíhající předražené realizaci nového vybavení Buckinghamského paláce. Oblouk se původně nacházel téměř přesně naproti Apsley House, nedaleko od svého současného místa. Stál čelem proti stěně, která rámuje parčík Hyde Park Corner. Měl být součástí královské cesty do Buckinghamského paláce.

V roce 1846 byl oblouk vybrán jako vhodné umístění sochy sira Arthura Wellesleyho, 1. vévody z Wellingtonu. Wellingtonova socha od Matthewa Cotese Wyatta, jež byla umístěna na vrchol oblouku, byla svou výškou 8,5 metru tehdy největší jezdeckou sochou světa. Kvůli velikosti vyvolala i spory, když ale bylo přijato rozhodnutí o jejím odebrání, pohrozil vévoda z Wellingtonu odstoupením ze všech funkcí, a tak byla ponechána na oblouku až do konce jeho života.

V letech 1882–1883 byl oblouk mírně posunut na současné místo, aby bylo možné rozšířit okolní ulice. V novém umístění ztratil vztah vzhledem ke vstupu do Hyde Parku, ale získal nový význam vzhledem k vstupu na Constitution Hill. Dnes stojí uprostřed rozlehlého ostrůvku mezi ulicemi.

Wellingtonova socha byla ve stejné době odebrána a přesunuta do Aldershotu. V roce 1912 ji nahradila obří bronzová kvadriga vytvořená Adrianem Jonesem. Menší originál sochy zaujal na výstavě Královské akademie krále Eduarda VII. Socha zobrazuje anděla míru sestupujícího na válečný vůz. Chlapec, který řídí vůz, má tvář syna lorda Michelhama, který financoval pořízení sochy. Jde o největší bronzovou sochu v Evropě.

Oblouk je dutý a do roku 1992 v něm sídlila druhá nejmenší policejní stanice v Londýně (menší se nachází na Trafalgarském náměstí). Když oblouk přešel v roce 1999 do správy English Heritage, byl jeho interiér zpřístupněn veřejnosti a nachází se v něm expozice historie oblouku. Přístupné jsou také terasy na obou stranách oblouku s výhledem do okolí.

Polovina oblouku slouží jako ventilační šachta systému metra.

Source: Wellingtonův oblouk

German Wellington Arch

Der Wellington Arch, auch bekannt als Constitution Arch oder (ursprünglich) Green Park Arch, ist ein Triumphbogen am Verkehrsknotenpunkt Hyde Park Corner am südöstlichen Ende des Hyde Park in London. Gemeinsam mit dem nahegelegenen Marble Arch wurde er 1825 von Georg IV. in Auftrag gegeben, um an die britischen Siege in den Napoleonischen Kriegen zu erinnern. Der Wellington Arch war auch als äußeres Durchgangstor zum Constitution Hill und somit als Großportal zur Stadtmitte aus Richtung Westen vorgesehen.

Der Wellington Arch wurde zwischen 1826 und 1830 nach Plänen von Decimus Burton errichtet. Ursprünglich stand er unmittelbar gegenüber dem Apsley House. 1846 wurde auf dem Bogen eine 8,50 Meter hohe Statue des Premierministers Arthur Wellesley, 1. Duke of Wellington, aufgestellt. 1882–83 wurde der Bogen an seinen jetzigen Standort Hyde Park Corner versetzt. Die Statue des Herzogs wurde nach Aldershot gebracht und 1912 durch eine gewaltige Bronzequadriga ersetzt, die größte Bronzeplastik in Europa.

Der Bogen beherbergte bis 1992 eine Polizeistation. Seit 1999 gehört das Monument der English Heritage, die darin eine Ausstellung über die Geschichte und Nutzung des Bogens eingerichtet hat.

Source: Wellington Arch

Spanish Arco de Wellington

El Arco de Wellington, también conocido como Arco de la Constitución o (originalmente) Arco de Green Park, es un arco del triunfo situado al sur de Hyde Park en el centro de Londres. El arco, junto con el Marble Arch, fue proyectado en 1825 por Jorge IV para conmemorar las victorias británicas en las Guerras Napoleónicas. El Arco de Wellington fue a su vez concebido como una puerta exterior de Constitution Hill y por lo tanto una gran entrada al centro de Londres desde el oeste.

Source: Arco de Wellington

French Arc de Wellington

L'arc de Wellington est un arc de triomphe situé à Hyde Park Corner au sud-est de Hyde Park dans le centre de Londres. Il fut commandé par le roi George IV en 1825 pour commémorer les victoires britanniques durant les guerres napoléoniennes.

L'arc de Wellington servit aussi de porte d'accès vers Constitution Hill créant ainsi une entrée de prestige à Londres en venant de l'ouest.

Connu également sous le nom d'arc de la Constitution ou à l'origine arc du Parc Vert, l'arc de Wellington a été construit entre 1826 et 1830 sur la base de plans dressés par Decimus Burton. À l'époque de sa construction, l'arc fut érigé à une centaine de mètres de son emplacement actuel, à l’extrémité nord de Grosvenor Place, face de l'entrée principale de Hyde Park, laquelle est due au même architecte, et donc à proximité d'Apsley House, la résidence londonienne de Sir Arthur Wellesley, 1er duc de Wellington, militaire, vainqueur de la bataille de Waterloo, et Premier ministre.

En 1846, le monument fut choisi pour accueillir une statue équestre représentant le duc, œuvre de Matthew Cotes Wyatt, d'une hauteur de 8,5 mètres, la plus grande jamais fabriquée jusqu'à cette époque. Sa taille a provoqué beaucoup de controverses lors de sa construction.

Entre 1882 et 1883, l'arc a été déplacé vers son site actuel pour permettre la construction de rues plus larges. Il est aujourd'hui au centre du grand rond-point arboré qu'est Hyde Park Corner.

Au moment de son déplacement, la statue du duc a été déplacée à Aldershot et remplacée en 1912 par un grandiose quadrige en bronze d'Adrien Jones. La statue représente la déesse de la victoire Niké descendant sur son char de guerre. Le visage de cette statue qui guide le quadrige est un jeune garçon (le fils de Lord Michelhan, la personne ayant financé l'œuvre). Celle-ci est la plus grande statue de bronze d'Europe.

À l'intérieur de l'arc de triomphe, était installé jusqu'à 1992, le deuxième plus petit poste de police de Londres (le plus petit se trouve à Trafalgar Square). En 1999, l'English Heritage y a installé un musée où est exposé sur trois étages l'histoire de ce bâtiment.

Source: Arc de Wellington

Hebrew קשת ולינגטון

קשת ולינגטון (באנגלית: Wellington Arch) הידועה גם בכינוי: קשת החוקה (באנגלית: Constitution Arch) היא שער ניצחון הנמצא דרומית להייד פארק בפינת הייד פארק שבמרכז לונדון, אנגליה.

Source: קשת ולינגטון

Italian Wellington Arch

Wellington Arch, noto anche come Constitution Arch o Green Park Arch, è un arco trionfale ubicato presso Hyde Park Corner, a sud di Hyde Park, a Londra. L'arco, insieme al vicino Marble Arch, fu commissionato nel 1825 dal re Giorgio IV per celebrare le vittorie britanniche durante le guerre napoleoniche.

Source: Wellington Arch

Dutch Wellington Arch

Wellington Arch (ook wel Constitution Arch genoemd) is een triomfboog in Londen ter ere van Arthur Wellesley, hertog van Wellington.

Oorspronkelijk stond de in 1828 gebouwde boog naast Apsley House en markeerde de westelijke toegang tot Londen. Hij werd ontworpen door Decimus Burton. Op de boog stond een groot standbeeld van Wellington van de hand van Matthew Cotes Wyatt.

In 1883 werd de boog verplaatst naar de huidige locatie op Hyde Park Corner, omdat op de oorspronkelijke plaats een wegverbreding plaatsvond. Tegelijkertijd werd het standbeeld verwijderd en verplaatst naar Aldershot, een stad 55 kilometer ten zuidwesten van Londen. In 1912 werd een bronzen quadriga op de boog geplaatst, gemaakt door Adrian Jones.

De boog is hol van binnen en tot 1992 was er het op een na kleinste politiebureau van de stad gevestigd (het kleinste was gelegen aan Trafalgar Square). In dat jaar ging de boog over in handen van de organisatie English Heritage die het Engelse culturele erfgoed beheert. De boog is nu toegankelijk voor het publiek als tentoonstellingsruimte, waar men kennis kan nemen van de geschiedenis van de boog en de doeleinden waarvoor hij is gebruikt.

Source: Wellington Arch

Polish Wellington Arch

Wellington Arch, znany również jako Constitution Arch lub Green Park Arch – łuk triumfalny w centralnym Londynie (Anglia), znajdujący się na południe od Hyde Parku i na północno-zachodnim krańcu Green Parku. Powstał z inicjatywy króla Jerzego IV z 1825 roku i razem z Marble Arch miał upamiętniać zwycięstwa wojsk brytyjskich w wojnach napoleońskich. Wellington Arch miał również stanowić bramę do Constitution Hill, a tym samym oficjalną bramę do centralnego Londynu od strony zachodniej.

Budowa łuku trwała w latach 1826-1830, według projektu angielskiego architekta Decimusa Burtona. Duża część zewnętrznych ornamentów została pominięta, z powodu wysokich kosztów remontu Buckingham Palace, trwającego w tym samym czasie. Początkowo łuk stał dokładnie naprzeciw Apsley House, w niewielkiej odległości i pod kątem prostym do obecnego położenia. Miał być częścią wielkiej trasy ceremonialnej w kierunku Buckingham Palace.

W 1846 roku podjęto decyzję, iż na górze Wellington Arch zostanie umieszczony posąg Arthura Wellesley'a, księcia Wellington. Pomnik konny księcia wyrzeźbił Matthew Cotes Wyatt. Statua miała 8,5 metra wysokości i w momencie powstania była największą w Wielkiej Brytanii. Rozmiary pomnika budziły kontrowersje, dlatego sugerowano jego przeniesienie w inne miejsce. Ponieważ mogło to okazać się obraźliwe dla księcia, z rozkazu królowej pomnik pozostał na miejscu.

W latach 1882-1883 łuk został przesunięty bliżej obecnej lokalizacji, z powodu programu poszerzania dróg. W 1885 roku usunięto statuę księcia, która została przeniesiona do Aldershot, w hrabstwie Hampshire. W 1912 na górze łuku umieszczono odlaną z brązu kwadrygę, autorstwa angielskiego rzeźbiarza Adriana Jonesa. Rzeźba przedstawia anioła pokoju zstępującego na rydwanie wojny. Twarz woźnicy należy do małego chłopca (w rzeczywistości syna Herberta Sterna, barona Michelham, fundatora rzeźby). Pomnik jest największą rzeźbą z brązu w Europie.

Łuk jest w środku pusty i do 1992 roku mieścił się w nim drugi od końca pod względem wielkości posterunek policji w Londynie (najmniejszy znajdował się na Trafalgar Square). Od 1999 należy do English Heritage i jest otwarty dla publiczności. W środku znajdują się trzy piętra eksponatów, obejmujących historię łuku i jego zastosowania. Zwiedzający mogą również wejść na tarasy, znajdujące się po obu stronach górnej części łuku, skąd dobrze widać Constitution Hill, Hyde Park Corner, Hyde Park, Green Park, a nawet prywatne ogrody Buckingham Palace.

Od 9 stycznia 1970 roku Wellington Arch figuruje na brytyjskiej liście zabytków I stopnia.

Source: Wellington Arch

Portuguese Arco de Wellington

O Arco de Wellington, também conhecido como Arco da Constituição ou (originalmente) Arco de Green Park, é um arco do triunfo situado a sul de Hyde Park, no centro de Londres. O arco, junto com o Marble Arch, foi projetado em 1825 por Jorge IV para comemorar as vitórias britânicas nas Guerras Napoleônicas. O Arco de Wellington por sua vez, foi concebido como um portal externo para Constitution Hill e, portanto, uma grande entrada para o centro de Londres a partir do oeste.

Source: Arco de Wellington

Russian Арка Веллингтона

Арка Веллингтона (также известна как Арка Конституции или (первоначально) Арка Грин-Парк) — триумфальная арка, расположенная к югу от Гайд-парка в центральной части Лондона и в северо-западном углу Грин-парка (в настоящее время она вынесена на островок безопасности).

Возведённая, как и Мраморная арка к северу от Гайд-парка, в 1825 году по приказу Георга IV в честь победы Великобритании в Наполеоновских войнах, Арка Веллингтона должна была стать внешними воротами, ведущими к Холму Конституции, и парадным западным въездом в центр Лондона. Присутствие ворот в этом месте в XVIII веке создавало ощущение того, что это было начало Лондона (поэтому находящаяся рядом с ней резиденция герцогов Веллингтонов Эпсли-хаус получила прозвище «№ 1, Лондона») и арка была призвана отразить важность места.

Source: Арка Веллингтона

Ukrainian Арка Веллінгтона

Арка Веллінгтона (англ. Wellington Arch), також відома як Конституційна Арка чи (початково) як Арка Грін-Парку, — тріумфальна арка, розташована на південь від Гайд-парку в центральному Лондоні та західному куті Грін-парку (зараз вона ізольована на острівці безпеки посеред дороги). Арка була початково збудована у 1826—1830 роках неподалік від сучасного місця розташування, куди була переміщена у 1882-83 роках. Колись на її верхівці стояла статуя першого герцога Веллінгтона; задумка початкового проекту встановити на верхівці «квадригу» не була реалізована до 1912 року.

Source: Арка Веллінгтона

Chenese 威靈頓拱門

威靈頓拱門(英語:Wellington Arch),也稱憲法拱門(Constitution Arch)或綠園拱門(Green Park Arch,亦是其本來的名稱)是位於英國倫敦市中心海德公園南部,綠園西部一角(現在實際上獨立為一座交通島)的一座凱旋門。威靈頓拱門建設於1826至1830年期間,設計者是德西莫斯·伯頓。在1882年至1883年期間,拱門搬遷至現在的位置。威靈頓拱門上安裝有第一代威靈頓公爵阿瑟·韋爾斯利的騎馬雕像。最初曾計劃設計為四馬並列拉的雙輪戰車雕像,但這一方案直到1912年才實現。

Source: 威靈頓拱門

Wikivoyage

English Wellington Arch

A neoclassical triumphal arch, designed by Decimus Burton and first erected in 1826 as a grand entrance to Buckingham Palace. From 1846 onwards, the arch was topped with a massive equestrian statue of the Duke of Wellington - a major road widening of Piccadilly in 1882 was the opportunity to finally remove the over sized statue to Aldershot. The present magnificent statue Peace Descending on the Quadriga of War was placed on top of the Arch in 1912, and remains today the largest bronze sculpture in the United Kingdom, spectacularly lit at night. During the 1950s, the arch served as the smallest police station in the city, when it was occupied by ten constables, two sergeants and a cat! The arch was opened to the public for the first time in April 2001 after a £1.5 million restoration by English Heritage. (Wellington Arch is also available for corporate and private events - with dramatic views down Constitution Hill and across central London from the Arch's spacious balconies, Wellington Arch is a novel and unique place to impress your guests).

Address Apsley Way, Hyde Park Corner, W1J 7JZ
Price £4.20 adult, £3.80 concessions, £2.50 child

Italian Wellington Arch

Un grande arco neoclassico disegnato da Decimus Burton e eretto nel 1826 come ingresso principale di Buckingham Palace. Nel 1846 è stato adornato con una statua equestre enorme del Duca di Wellington. Nel 1882, l'estensione della strada Piccadilly è stata l'occasione per farla spostare ad Aldershot. La statua attuale, la "Pace che discende sulla quadriga di guerra" è stata posizionata sull'arco nel 1912 e ad oggi è la statua in bronzo più grande del Regno Unito, e la notte ha un'illuminazione spettacolare. Negli anni 50 del secolo scorso l'arco veniva utilizzato come stazione di polizia, con 10 agenti, due sergenti e un gatto. Aperto al pubblico per la prima volta nel 2001 dopo un restauro di £1.5 milioni finanziati dall'English Heritage. È disponibile anche per eventi privati.

Address Apsley Way, Hyde Park Corner, W1J 7JZ
Directions Stazioni tube: Hyde Park Corner. Si trova al centro della rotatoria di Hyde Park Corner
Price £4.20 adulti, £3.80 con concessioni, £2.50 bambini

Italian Arco di Wellington (Wellington Arch)

L'arco fu progettato negli anni '20 del XIX secolo da Decimus Burton, in stile trionfale romano, per celebrare la vittoria nelle guerre napoleoniche e i fondi finiro prima della conclusione dei lavori. La statua di Adrian Jones che si trova in cima, dal titolo "La pace discende sulla quadriga della guerra" fu aggiunta nel 1912. La statua equestre originale, aggiunta nel 1846 non piacque molto ed oggi si trova a Aldershot. Di proprietà della società English Heritage ed è aperto al pubblico. Al suo interno vengono esibite mostre riguardanti l'arco stesso e la storia inglese. La vista dall'alto è impressionante.

Address Apsley Way, Hyde Park Corner, W1J 7JZ
Directions Stazione tube: Hyde Park Corner; al centro della rotatoria di Hyde Park Corner
Price £4.20 adulti, £3.80 concessioni, £2.50 bambini
Hours Si può accedere all'interno Lun-Dom: Apr–Set 10:00–18:00; Ott 10:00–17:00; Nov–Mar 10:00–16:00
ar قوس ولنغتونcs Wellingtonův obloukcy Bwa Wellingtones Arco de Wellingtonfr arc de Wellingtonga Áirse Wellingtonhe קשת ולינגטוןhy Վելինգտոնի կամարja ウェリントンアーチmk Велингтонов славолакpt Arco de Wellingtonpt-br Arco de Wellingtonru Арка Веллингтонаth ประตูชัยเวลลิงตันuk Арка Веллінгтонаwuu 威灵顿拱门yue 威靈頓拱門zh 威靈頓拱門
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 by Ermell
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 10:30:08