Bloomsbury Square

File:Bloomsbury Square.jpg

garden square in Holborn, Camden, London

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Bloomsbury Square

Geographical coordinates: 51.518888888889 -0.12277777777778

Wikipedia

English Bloomsbury Square

Bloomsbury Square is a garden square in Holborn, Camden, London. Developed in the late 17th century, it was initially known as Southampton Square and was one of the earliest London squares. By the early 19th century, Bedford House along the north of the square had been demolished and replaced with terraced housing designed by James Burton.

Source: Bloomsbury Square

Czech Bloomsbury Square

Bloomsbury Square je náměstí nacházející se ve čtvrti Bloomsbury v Londýnském obvodu Camden.

Náměstí (jedno z nejstarších v Londýně) vytvořil na konci 17. století Thomas Wriothesley, 4. hrabě ze Southamptonu, a původně se jmenovalo Southampton Square. Jeho dům – Bedford House - zabíral jednu stranu náměstí zatímco na ostatních stranách se nacházely terasovité domky typické pro tu dobu, obývané členy aristokracie a nižší šlechty.

Na počátku 19. století přestalo být Bloomsbury pro vyšší společenskou třídu atraktivní. Majitel původního sídla, vévoda z Bedfordu se odstěhoval z Bedford House a dům byl zbořen. Spisovatel Isaac D'Israeli bydlel na náměstí v domu číslo 6 v letech 1817 až 1829 a část této doby s ním zde bydlel i jeho syn, pozdější premiér Benjamin Disraeli.

V zahradách na Bloomsbury Square je umístěna mimo jiné socha Charlese Jamese Foxe.

Na náměstí se nezachovala žádná z původních budov ze 17. století ale stojí zde některé stavby z 18. a počátku 19. století. Východní stranu současného náměstí nyní tvoří rozsáhlý kancelářský komplex Victoria House postavený počátkem 20. století.

Source: Bloomsbury Square

German Bloomsbury Square

Der Bloomsbury Square ist ein kleiner rechteckiger Park im Londoner Viertel Bloomsbury im Stadtbezirk Camden.

Source: Bloomsbury Square

Spanish Bloomsbury Square

Bloomsbury Square es una plaza ajardinada situada en Holborn, Camden, Londres. Construida a finales del siglo xvii, inicialmente se llamó Southampton Square y fue una de las primeras plazas de Londres. A principios del siglo xix, la Bedford House, situada en el lado norte de la plaza, fue demolida y sustituida con terraced houses diseñadas por James Burton.[1]​

Source: Bloomsbury Square

French Bloomsbury Square

Bloomsbury Square est une place de Londres, située dans le quartier de Bloomsbury.

Source: Bloomsbury Square

Italian Bloomsbury Square

Bloomsbury Square è una piazza con al centro dei giardini situata nel quartiere di Bloomsbury, nel London Borough of Camden.

Source: Bloomsbury Square

Polish Bloomsbury Square

Bloomsbury Square – plac ze skwerem w Londynie (Holborn, Camden).

Skwer zaprojektowano pod koniec XVII wieku i początkowo był znany jako Southampton Square, w związku z tym, że Lord Southampton zbudował tutaj Southampton House, dużą rezydencję z placem jako podwórkiem. W 1669 książę Bedford nabył plac w drodze małżeństwa z córką lorda Southampton i do lat 30. XVII wieku nazwa Bloomsbury Square była już mocno ugruntowana. W latach 1806-1807 teren placu został przeprojektowany przez architekta krajobrazu Humpreya Reptona, który wprowadził tu m.in. charakterystyczny krąg lip w centrum założenia i ławki dla odpoczywających gości (Repton zaprojektował w 1801 również nieodległy Russell Square wraz z osią widokową łączącą oba place - Bedford Place). Po północnej stronie placu stoi pomnik poświęcony Charlesowi Jamesowi Foxowi (1749-1806), będący głównym punktem odniesienia dla osi widokowej ku Russell Square. Pomnik zaprojektował neoklasycystyczny rzeźbiarz, Richard Westmacott.

Przed II wojną światową plac ogrodzony był żelaznym opłotowaniem, a dostęp doń mieli jedynie okoliczni mieszkańcy. Podczas wojny opłotowania zdemontowano i przetopiono na potrzeby wojskowe. W 1950 skwer uzyskał status publicznego. W latach 70. XX wieku pod placem zbudowano parking podziemny, a także zmodyfikowano jego układ przestrzenny, co spowodowało zatarcie koncepcji Reptona. W początku XXI wieku na placu otwarto plac zabaw dla dzieci.

Source: Bloomsbury Square

Chenese 布卢姆茨伯里广场

布卢姆茨伯里广场(Bloomsbury Square)是伦敦卡姆登区布卢姆茨伯里的一个花园广场。广场的北面是大罗素街和贝德福德坊(Bedford Place),通往罗素广场。向南是布卢姆茨伯里道(Bloomsbury Way)。向西是大英博物馆,霍本地铁站是东南部最近的地铁站。广场的中心有花园。

Source: 布卢姆茨伯里广场

Wikivoyage

English Bloomsbury Square

This garden square was established by Lord Southampton in 1665 and is the oldest square in London. It was opened to the public in the 1950s. The square is surrounded by a number of beautiful 18th- and 19th-century buildings and terraces.

Address Bloomsbury Sq, WC1A 2LS
Price Free

Italian Piazza Bloomsbury Square

Questa piazza-giardino fu costruita da Lord Southampton nel 1665, è la piazza più vecchia di Londra ed è stata aperta al pubblico negli anni '50 del secolo scorso. È circondata da vari bellissimi edifici e case a schiera del XVIII e XIX secolo.

Address Bloomsbury Square, WC1A 2LS
Directions fermata metro Holborn e Russell Square
Price gratuita
Hours dall'alba al tramonto

Referenced from

located on streetPushkin House
ja ブルームズベリー・スクウェアzh 布卢姆茨伯里广场
Image source:
Wikimedia Commons Public domain by Schlaier
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 07:43:51