Cockatoo Island

File:CockatooIslandPanorama.jpg

island in Sydney, New South Wales, Australia

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Cockatoo Island (New South Wales)

Geographical coordinates: -33.848 151.172

Wikipedia

English Cockatoo Island (New South Wales)

Cockatoo Island is a UNESCO World Heritage Site at the junction of the Parramatta and Lane Cove River in Sydney Harbour, New South Wales, Australia.

Cockatoo Island is the largest of several islands that were originally heavily timbered sandstone knolls. Originally the Island rose to 18 metres (59 ft) above sea level and was 12.9 hectares (32 acres) but it has been extended to 17.9 hectares (44 acres) and is now cleared of most vegetation. Called Wa-rea-mah by the Indigenous Australians who traditionally inhabited the land prior to European settlement, the island may have been used as a fishing base, although physical evidence of Aboriginal heritage has not been found on the island.Between 1839 and 1869, Cockatoo Island operated as a convict penal establishment, primarily as a place of secondary punishment for convicts who had re-offended in the colonies.Cockatoo Island was also the site of one of Australia's biggest shipyards, operating between 1857 and 1991. The first of its two dry docks was built by convicts. Listed on the National Heritage List, the island is significant for its demonstration of the characteristics of a long-running dockyard and shipbuilding complex, including evidence of key functions, structures and operational layout. Cockatoo Island contains the nation's most extensive and varied record of shipbuilding, and has the potential to enhance understanding of maritime and heavy industrial processes in Australia from the mid-19th century.In July 2010, UNESCO proclaimed Cockatoo Island as a World Heritage Site, and has been managed by the Sydney Harbour Federation Trust since 2001.

Source: Cockatoo Island (New South Wales)

German Cockatoo Island (Sydney)

Cockatoo Island ist die größte Insel im Hafen von Sydney in New South Wales, Australien. Sie liegt an der Einmündung des Lane Cover River in den Parramatta River.

Auf Cockatoo Island gab es eine Sträflingskolonie, ein Gefängnis, eine Besserungsanstalt, Handwerks- und Religionsschule für Mädchen und die zwei größten Schiffswerften Australiens. Die Schiffswerften wurden 1992 stillgelegt und die Insel im Juli 2010 ins UNESCO-Welterbe eingetragen. Heute wird Cockatoo Island als Beispiel für die Entwicklung Australiens von einer Sträflingskolonie zu einer maritimen Industrienation bewertet.Verwaltet wird die Insel vom Sydney Harbour Federation Trust, der für bauliche Maßnahmen des Denkmal- und Naturschutzes im Hafengebiet Sydneys zuständig ist. Der Trust öffnete die Insel nach 2005 für kulturelle Aktivitäten, wie beispielsweise für das Cockatoo Island Festival und die Biennale of Sydney.

Source: Cockatoo Island (Sydney)

Polish Cockatoo Island

Cockatoo Island (pol. Wyspa Kakadu) – wyspa w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia, w Sydney, największa w zatoce Port Jackson (Sydney Harbour).

W 1839 roku Cockatoo Island została wybrana przez gubernatora George’a Gippsa jako miejsce do wybudowania zakładu karnego. Więzienie stało się głównym kolonialnym zakładem karnym w Nowej Południowej Walii. Na wyspie magazynowano zapasy zboża i wydobywano kamień do budowy budynków w Sydney.

W roku 1857 wybudowano przez więźniów pierwszy suchy dok i rozpoczęto budowę okrętów. W 1864 rozbudowano stocznię, która w krótkim okresie stała się największą w Australii. W XX wieku była głównym producentem australijskich jednostek pływających. Działalność przemysłową zakończono na wyspie w roku 1992.

Obecnie Cockatoo jest atrakcją turystyczną, a na wyspie organizowane są imprezy kulturalne.

Source: Cockatoo Island

Russian Остров Какаду (Новый Южный Уэльс)

Остров Какаду — остров на стыке рек Парраматта и Лейн ков в Порт-Джексон в Сиднее в Новом Южном Уэльсе в Австралии. На острове длительное время находились судоремонтные мастерские, использовавшие труд каторжников, в частности ими были построены несколько доков: Fitzroy Dock, Sutherland Dock.

Остров Какаду является крупнейшим из нескольких островов, которые изначально были бугристыми холмами из песчаника. Первоначально остров поднялся на 18 метров (59 футов) над уровнем моря и был 12,9 га (32 акра), но он был расширен до 17,9 га (44 акра) и теперь очищен от большей части растительности. Названный Wa-rea-mah коренными австралийцами, которые традиционно населяли Землю до европейского поселения, остров, возможно, использовался в качестве рыболовной базы, хотя вещественных доказательств наследия аборигенов не были найдены на острове. В период с 1839 по 1869 год остров Какаду действовал как исправительное учреждение для заключенных, главным образом как место вторичного наказания для осужденных.

Остров Какаду был также местом одной из крупнейших верфей Австралии, действовавшей в период с 1857 по 1991 год. Первый из двух сухих доков был построен осужденными. Включенный в Список национального наследия, остров является важным для демонстрации характеристик долговременной верфи и судостроительного комплекса, в том числе свидетельства ключевых функций, структур и эксплуатационной планировки. Остров Какаду имеет самую обширную и разнообразную историю судостроения в стране и обладает потенциалом для улучшения понимания морских и тяжелых промышленных процессов в Австралии с середины 19-го века.

В июле 2010 года ЮНЕСКО провозгласила остров Какаду объектом Всемирного наследия и управляется Федерацией траста Сиднейской гавани с 2001 года.

Source: Остров Какаду (Новый Южный Уэльс)

cs Cockatoo Island (New South Wales)

Ostrov Kakadu se nachází na soutoku řek Parramatta a Lane Cove, v přístavu Sydney v New South Wales v Austrálii. Jako historicky významné místo je na seznamu světového dědictví UNESCO.

Jedná se o největší z několika ostrovů, které vznikly z původně těžce erodovaných pískovcových kopců. Ostrov dosahoval výšky 18 metrů nad hladinou moře a měl 12,9 hektarů, ale byl rozšířen na 17,9 ha a je nyní zbaven téměř většiny vegetace. Původní Australané, kteří tradičně obývali zemi před osídlením evropskými přistěhovalci, ho nazývali Wa-rea-mah. Ostrov mohl být používán jako rybářská základna, ale pro toto tvrzení nebyl na ostrově nalezen žádný fyzický důkaz o domorodém působení.Mezi lety 1839 a 1869 se ostrov provozoval jako trestní zařízení, především jako místo sekundárního trestu pro odsouzené, kteří v koloniích znovu spáchali zločin.Ostrov Kakadu byl také místem jedné z největších australských loděnic pracující mezi lety 1857 až 1991. První ze dvou suchých doků postavili ještě odsouzenci. Ostrov je uveden na Seznamu národního dědictví, pro jeho ukázky charakteristik spojených s dlouhým působením loděnice a lodního stavitelského komplexu, včetně důkazů o klíčových funkcích, strukturách a uspořádání. Ostrov obsahuje nejrozsáhlejší a nejrozmanitější národní záznamy o stavbách lodí a má potenciál posílit pochopení námořních a těžkých průmyslových procesů v Austrálii od poloviny 19. století.

V červenci 2010 vyhlásilo UNESCO ostrov Kakadu místem světového dědictví a od roku 2001 je spravován Spolkem přátel přístavu Sydney.

Source: Cockatoo Island (New South Wales)

Spanish Isla Cockatoo (Nueva Gales del Sur)

Isla Cockatoo es una isla que se encuentra en Sídney, Nueva Gales del Sur, Australia. En esta se encuentra una antigua prisión imperial, escuela industrial, reformatorio y cárcel. Además en la isla se levantó el mayor astillero de Australia durante el siglo XX. El primero de sus dos diques secos fue construido por los condenados y se terminó en 1857. La actividad industrial en la isla cesó en 1992.

A finales de marzo de 2005, la isla fue reabierta al público para el "Festival Isla Cockatoo 2005". La isla es actualmente administrado por la Federación Fiduciaria de Puerto de Sídney que actualmente promueve la revitalización de la isla como un atractivo del puerto, con la actividad marítima comercial, eventos culturales y un camping operativo que se abrió en el año 2008, donde se permite acampar y disfrutar de instalaciones fijas. Hoy, la Isla Cockatoo conserva muchos recuerdos de su pasado. Los edificios de la prisión han sido inscritos para en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 2010.[1]​

Grandes talleres, varaderos, muelles, residencias y otros edificios conservan la textura del pasado industrial de la isla.

La isla y el puerto se ha convertido en un lugar popular para ver los fuegos artificiales del Año Nuevo. Se accede a través de un ferry, que ha incrementado sus servicios a la isla. La isla se habilita todos los días para ser visitada y no tiene costo de admisión. En Cockatoo se realizan muchos eventos culturales, atrayendo a miles de personas todos los años.

Source: Isla Cockatoo (Nueva Gales del Sur)

French Île Cockatoo

L'Île Cockatoo (« île des cacatoès ») est une île située à Sydney dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, à 10 km à l'Ouest de Centre d'affaires de la ville.

Tour à tour prison, centre de formation, et enfin chantier naval, elle est inscrite depuis 2010 au patrimoine mondial au titre des sites de bagnes australiens.

Source: Île Cockatoo

Italian Cockatoo Island

Cockatoo Island è l'isola più grande del porto di Sydney, Nuovo Galles del Sud, Australia. Situato alla confluenza del fiume Parramatta e Lane Cove, Cockatoo Island è una ex prigione imperiale, scuola industriale, riformatorio e carcere. È stato anche il luogo di uno dei più grandi cantieri d'Australia nel corso del ventesimo secolo. Il primo dei suoi due bacini di carenaggio è stato costruito dai detenuti e fu completato nel 1857. Le attività marittime industriali dell'isola cessarono nel 1992. Cockatoo Island è stata iscritta sul List World Heritage nel luglio 2010.

L'isola è gestita dal Sydney Harbour Federation Trust, che è anche responsabile di sette altre isole intorno al porto di Sydney. Il Sydney Harbour Federation Trust ha trasformato l'isola in un punto di riferimento del porto con attrazioni e eventi culturali. Oggi Cockatoo Island conserva molti resti del suo passato. L'edificio della prigione è stato inserito nell'elenco degli 11 posti australiani considerati Patrimonio dell'Umanità. I Laboratori di grandi dimensioni, gli scivoli, le banchine, i residence e altri edifici conservano lo spirito del passato industriale dell'isola.

Alla fine del marzo 2005 il Sydney Harbour Federation Trust, in collaborazione con un organizzatore di eventi, ha messo in piedi il Cockatoo Island Festival. L'evento è entrato a far parte della mappa culturale Sydney con una serie di attività culturali, comprese le installazioni di arte contemporanea, mostre e festival.

Il Sydney Harbour Federation Trust ha aperto un campeggio sull'isola nel 2008 che attira circa 20.000 camper all'anno ed è un luogo molto popolare per guardare i rinomati fuochi d'artificio di fine anno si Sydney.

I visitatori giornalieri sono i benvenuti, e possono fare picnic, barbecue, visitare il caffè o fare un tour audio o guidato. Cockatoo Island è aperto tutti i giorni e non vi è alcun costo di ammissione.

Tutt'oggi l'isola attrae oltre 80.000 visitatori nell'arco di 12 settimane. Nel 2009, l'evento "All Tomorrow's Parties" ha attirato oltre 11.000 persone. Il festival di due giorni ha ospitato ventiquattro band in tutta l'isola, ed è stato curato e messo in evidenza da Nick Cave. L'isola ha ospitato la World's Funniest Island Comedy Festival nell'ottobre 2009, con 200 atti comici in un solo fine settimana, attirando oltre 8.000 visitatori.

L'isola è sempre più utilizzata per eventi privati grandi e piccoli o come scenografia per programmi televisivi e film come X-Men le origini - Wolverine

Source: Cockatoo Island

Japanese コッカトゥー島 (ニューサウスウェールズ州)

コッカトゥー島、あるいは、コカトゥー島(英語:Cockatoo Island)はオーストラリア・ニューサウスウェールズ州のシドニー湾に浮かぶ最大の島であり、パラマッタ川とレーンコウヴ川の合流地点にある。かつて、コッカトゥー島には、刑務所、少年院、監獄が設置されていた。また、20世紀の間では、オーストラリア最大の船渠が設けられていた。その船渠のうち、2つが1857年に、囚人の手によって建設されたものである。2010年に、UNESCOの世界遺産に、他の10の遺産と共に、「オーストラリアの囚人遺跡群」の1つとして、登録された。

Source: コッカトゥー島 (ニューサウスウェールズ州)

Wikivoyage

English Cockatoo Island

An large industrial museum to Sydney's ship building days has cavernous warehouses and tunnels for kids to explore. Also offers overnight camping in prepared tents for the adventurous.

SourceSydney with children (en.wikivoyage.org)
Last Edit2017-01-23
Loading...
an Isla Cockatooes Isla Cockatoo (Nueva Gales del Sur)ja コッカトゥー島 (ニューサウスウェールズ州)lt Kakadu sala (Sidnėjus)ro Cockatoo Island, New South Walesru Остров Какадуceb Cockatoo Island (pulo sa Awstralya, State of New South Wales, lat -33,85, long 151,17)
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0 by spud murphy from Sydney, Australia