Boheminium

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Boheminium Park

Geographical coordinates: 49.9714 12.7208

Wikipedia

English translation from Czech

Park Boheminium is a touristic learning park on the eastern edge of Mariánské Lázně. It lies at an altitude of 750 meters, about 1 kilometer from the city center, near the Krakonoš Hotel. A funicular railway leads to it, and the terminus of the city bus routes is also located nearby. It is spread over an area of 6 hectares and is visited annually by around 100 thousand visitors. In 2018, 132 thousand tourists visited the park. It thus ranks among the most visited attractions of the entire Karlovy Vary Region. As of 2019, it offers an exhibition of more than 70 scales of important Czech monuments such as castles, chateaux or lookout towers.

Source: Boheminium

Czech Boheminium

Park Boheminium je turistický naučně-poznávací park na východním okraji Mariánských Lázní. Leží v nadmořské výšce 750 metrů, asi 1 kilometr od centra města, poblíž hotelu Krakonoš. Vede k němu lanová dráha, poblíž se nachází i konečná stanice městských autobusových linek. Rozprostírá se na ploše 6 hektarů a ročně ho navštíví kolem 100 tisíc návštěvníků. V roce 2018 navštívilo park 132 tisíc turistů. Řadí se tak mezi nejnavštěvovanější atrakce celého Karlovarského kraje. K roku 2019 nabízí expozici více než 70 zmenšenin významných českých památek, jako jsou hrady, zámky či rozhledny.

Source: Boheminium

Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 13:21:04