Geologický park

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Geologický park (Mariánské Lázně)

Geographical coordinates: 49.9797222 12.7075

Wikipedia

English translation from Czech

Nature trail Geological Park in Mariánské Lázně is the naming of a nature trail in Karlovy Vary Region in Cheb District on the edge of Mariánské Lázně. The freely accessible nature trail is focused on geological construction, rock diversity and geobotany of the Slavkovsky Forest. During 1986 to 1987, rock samples were taken in the field. After subsequent modifications, they were placed in designated places. The Nature Trail opened in the summer of 1988. The geological park became, by its extent, the only exposure of its kind in Central Europe.

Source: Naučná stezka Geologický park v Mariánských Lázních

Czech Naučná stezka Geologický park v Mariánských Lázních

Naučná stezka Geologický park v Mariánských Lázních je pojmenování naučné stezky v Karlovarském kraji v okrese Cheb na okraji Mariánských Lázní. Volně přístupná naučná stezka je zaměřena na geologickou stavbu, různorodost hornin a geobotaniku Slavkovského lesa. V průběhu let 1986 až 1987 byly v terénu odebírány ukázky hornin. Po následných úpravách došlo k jejich umístění na určená místa. Naučná stezka byla otevřena v létě 1988. Geologický park se stal svým rozsahem jedinou expozicí svého druhu ve střední Evropě.

Source: Naučná stezka Geologický park v Mariánských Lázních

cs Naučná stezka Geologický park v Mariánských Lázních
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 08:43:40