Gallery of fine arts in Cheb

Art museum in Cheb, Czech Republic

Geographical coordinates: 50.07896 12.371172

Wikipedia

English translation from Czech

The Gallery of Fine Art in Cheb is a contributory organization of the Karlovy Vary Region. It is housed in the building of the Town Hall Palace in the square of King George of Poděbrady in Cheb. In a permanent exhibition, he exhibits a collection of Gothic art originating in the territory of the Cheb region and a collection of Czech modern art of the 19th and 20th centuries, built from the mid-1960s to the present. Since 2016, it has been part of the Retromuseum, focused on post-war design and lifestyle, which resides in the neighbouring so-called. Schiller's house. In the past, the gallery also used exhibition spaces in the deconsecrated churches of St. Clare and St. Bartholomew.

Source: Galerie výtvarného umění v Chebu

Czech Galerie výtvarného umění v Chebu

Galerie výtvarného umění v Chebu je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. Sídlí v budově Radničního paláce na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu. Ve stálé expozici vystavuje sbírku gotického umění pocházejícího z území chebského regionu a sbírku českého moderního umění 19. a 20. století, budovanou od poloviny 60. let do současnosti. Od roku 2016 je její součástí Retromuseum, zaměřené na poválečný design a životní styl, které sídlí v sousedním tzv. Schillerově domě. V minulosti galerie využívala také výstavní prostory v odsvěcených kostelech sv. Kláry a sv. Bartoloměje.

Source: Galerie výtvarného umění v Chebu

cs Galerie výtvarného umění v Chebude Galerie der bildenden Künste Cheb
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 08:29:25