Pilsudski Institute

Geographical coordinates: 51.4936 -0.23733

Wikipedia

English translation from Polish

The Józef Piłsudski Institute dedicated to the Study of the Recent History of Poland (J. Pilsudski Institute in London, UK) is a Polish scientific and research unit in London.

The Institute collects, preserves and studies documents from the recent history of Poland, collects collections of documents, historical accounts, museum exhibits and books. It announces by print the elaborations, organizes readings, lectures, exhibitions related to the patron saint and independence anniversaries.

Source: Instytut Józefa Piłsudskiego (Londyn)

Polish Instytut Józefa Piłsudskiego (Londyn)

Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski (J. Pilsudski Institute in London, UK) – polska jednostka naukowo-badawcza w Londynie.

Instytut zbiera, przechowuje i bada dokumenty z okresu najnowszej historii Polski, gromadzi zbiory dokumentów, relacje historyczne, eksponaty muzealne oraz książki. Ogłasza drukiem opracowania, organizuje odczyty, wykłady, wystawy związane z patronem oraz rocznicami niepodległościowymi.

Source: Instytut Józefa Piłsudskiego (Londyn)

de Piłsudski-Institut in Londonpl Instytut Józefa Piłsudskiego (Londyn)
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 08:27:41