Battle of Kiev (1941)

battle resulting in a large encirclement of Soviet troops in the vicinity of Kiev during World War II

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Battle of Kiev (1941)

Geographical coordinates: 50.4536 30.5164

Wikipedia

English Battle of Kiev (1941)

The First Battle of Kiev was the German name for the operation that resulted in a very large encirclement of Soviet troops in the vicinity of Kiev during World War II. This encirclement is considered the largest encirclement in the history of warfare (by number of troops). The operation ran from 7 August to 26 September 1941 as part of Operation Barbarossa, the Axis invasion of the Soviet Union. In Soviet military history, it is referred to as the Kiev Strategic Defensive Operation, with the somewhat different dates of 7 July – 26 September 1941.Much of the Southwestern Front of the Red Army (Mikhail Kirponos) was encircled but small groups of Red Army troops managed to escape the pocket, days after the German panzers met east of the city, including the headquarters of Marshal Semyon Budyonny, Marshal Semyon Timoshenko and Commissar Nikita Khrushchev. Kirponos was trapped behind German lines and was killed while trying to break out.

The battle was an unprecedented defeat for the Red Army, exceeding even the Battle of Białystok–Minsk of June–July 1941. The encirclement trapped 452,700 soldiers, 2,642 guns and mortars and 64 tanks, of which scarcely 15,000 had escaped from the encirclement by 2 October. The Southwestern Front suffered 700,544 casualties, including 616,304 killed, captured or missing during the battle. The 5th, 37th, 26th, 21st and the 38th armies, consisting of 43 divisions, were almost annihilated and the 40th Army suffered many losses. Like the Western Front before it, the Southwestern Front had to be recreated almost from scratch.

Source: Battle of Kiev (1941)

German Schlacht um Kiew (1941)

Die Schlacht um Kiew war eine Schlacht im Zweiten Weltkrieg zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich. Die Schlacht fand von Mitte August bis zum 26. September 1941 statt.

Source: Schlacht um Kiew (1941)

Polish Bitwa o Kijów (1941)

Bitwa o Kijów – bitwa stoczona na froncie wschodnim pomiędzy Armią Czerwoną a Wehrmachtem podczas II wojny światowej, która skutkowała potężnym okrążeniem wojsk radzieckich wokół Kijowa. Bitwę uważa się za największe okrążenie wojsk w całej historii wojskowości. Trwała ona od 23 sierpnia do 26 września 1941 roku w czasie operacji „Barbarossa”. W radzieckiej historiografii jest ona znana jako Kijowska Strategiczna Operacja Obronna (ros. Киевская стратегическая оборонительная операция) i podane są w niej nieco inne daty, mianowicie od 7 lipca do 26 września 1941 roku.

W czasie operacji okrążono prawie cały Front Południowo-Zachodni Armii Czerwonej i według niemieckich danych wzięto do niewoli 665 tys. żołnierzy oraz zniszczono lub zdobyto 884 czołgi oraz 2718 dział. Pomimo tego okrążenie Kijowa nie zostało całkowicie zamknięte, dzięki czemu małe grupy żołnierzy Armii Czerwonej zdołały wymknąć się z okrążenia, w tym dowódca Kierunku Południowo-Zachodniego marsz. Siemion Budionny, marsz. Siemion Timoszenko i komisarz polityczny Nikita Chruszczow. Dowódca Frontu Południowo-Zachodniego gen. Michaił Kirponos został złapany w pułapkę za linią wroga i zginął podczas próby przebicia się.

Klęska pod Kijowem była, na skalę nienotowaną do tej pory, katastrofą Armii Czerwonej, która sama w sobie przekraczała nawet klęskę pod Mińskiem pomiędzy czerwcem a lipcem 1941 roku. W liczbach całkowitych Front Południowo-Zachodni odniósł następujące straty: 700 544 żołnierzy, w tym 616 304 zabitych, pojmanych lub zaginionych w akcji. Skutkiem tego pięć radzieckich armii (5, 37, 26, 21 i 38) składających się z 43 dywizji właściwie przestało istnieć. 40 Armia została również poważnie przetrzebiona. Podobnie jak Front Zachodni przed nim, tak i Front Południowo-Zachodni musiał być odbudowywany właściwie od początku.

Source: Bitwa o Kijów (1941)

Russian Киевская стратегическая оборонительная операция

Битва под Киевом, Киевская операция (1941), Киевский котёл — крупномасштабное сражение Красной Армии и Вермахта в июле — сентябре 1941 года в ходе Великой Отечественной войны по захвату столицы Советской Украины — Киева.

С немецкой стороны в сражении участвовала группа армий «Юг» под командованием фельдмаршала Рундштедта, а также 2-я танковая группа Гудериана из группы армий «Центр», с советской — войска Юго-Западного фронта под командованием генерала-полковника М. П. Кирпоноса в составе пяти общевойсковых армий и Пинской флотилии под командованием контр-адмирала Д. Д. Рогачёва, под общим руководством Маршала Советского Союза С. М. Будённого. Непосредственно следовала за Львовско-Черновицкой стратегической оборонительной операцией и предшествовала Донбасско-Ростовской стратегической оборонительной операции.

Source: Киевская стратегическая оборонительная операция

Ukrainian Битва за Київ (1941)

Битва за Київ (1941) — великомасштабна битва Червоної Армії та Вермахту 7 липня — 19 вересня 1941 року (71 доба). Битва за Київ була частиною наступального плану «Барбаросса», в радянській військовій історії отримала назву Київської оборонної операції.

З німецької сторони в битві брала участь група армій «Південь» під командуванням генерал-фельдмаршала Рундштедта, а також 2-га танкова група та 2-га армія з групи армій «Центр». З радянської сторони в битві брали участь війська Південно-Західного фронту під командуванням генерала-полковника М. П. Кирпоноса, (під час битви загинув), у складі п'яти загальновійськових армій та Пінської флотилії під командуванням контр-адмірала Д. Д. Рогачова, під загальним керівництвом Маршала Радянського Союзу С. М. Будьонного.

Битва завершилась перемогою німецьких військ та оточенням радянських військ. Втрати з радянського боку сягали 700 тисяч вбитих та полонених, понад 1760 тисяч одиниць вогнепальної зброї, 411 танків і САУ, 28 419 гармат і мінометів, 343 бойових літаків

Source: Битва за Київ (1941)

cs Bitva o Kyjevský kotel

Bitva o Kyjev - též kyjevská obranná operace - byla vojenská operace ve velké vlastenecké válce v rámci operace Barbarossa, která vyústila v katastrofální porážku sovětských vojsk v okolí Kyjeva. Jedná se o bitvu, při které došlo k největšímu obklíčení vojsk v historii válek. Do zajetí padlo přes 600 tisíc sovětských vojáků.

Source: Bitva o Kyjevský kotel

Spanish Batalla de Kiev (1941)

La Batalla de Kiev fue el nombre alemán para la operación que dio lugar a un gran cerco de las tropas soviéticas en las cercanías de Kiev durante la Segunda Guerra Mundial. Esta batalla se considera el cerco más grande de la historia de la guerra —por el número de tropas—. Comenzó el 7 de agosto y finalizó el 26 de septiembre de 1941, como parte de la Operación Barbarroja. En la historia militar soviética es conocida como Operación de Defensa de Kiev (Киевская оборонительная операция).[4]​

Source: Batalla de Kiev (1941)

French Bataille de Kiev (1941)

La bataille de Kiev est le nom allemand de l'opération qui a réussi un très important encerclement de troupes soviétiques aux environs de Kiev pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette bataille est considérée comme le plus grand encerclement de l'histoire. La bataille a duré du 7 août au 26 septembre 1941 dans le cadre de l'opération Barbarossa. Dans l'histoire militaire soviétique, le nom de cette bataille est l’opération défensive de Kiev (Киевская оборонительная операция), avec un début le 7 juillet.

Source: Bataille de Kiev (1941)

Italian Battaglia di Kiev (1941)

La battaglia di Kiev, ritenuta da alcuni storici la più grande battaglia di accerchiamento di tutta la storia militare, venne combattuta tra il 25 agosto e il 26 settembre 1941, nel corso delle prime fasi del conflitto tra il Terzo Reich e l'URSS durante la seconda guerra mondiale. Questa battaglia si svolse in un'area di oltre 135.000 km quadrati dalle rive della Desna a quelle del Dnepr, passando per il settore di Kiev e la parte meridionale delle paludi del Pryp"jat'.

L'esercito tedesco riuscì a completare una gigantesca manovra d'accerchiamento e a chiudere in una enorme sacca la quasi totalità delle truppe sovietiche schierate nel settore meridionale del fronte orientale in difesa dell'Ucraina. La battaglia terminò, dopo scontri aspri e sanguinosi, con la schiacciante vittoria della Wehrmacht che catturò centinaia di migliaia di prigionieri e poté quindi proseguire l'avanzata in direzione di Char'kov e Rostov sul Don. Tuttavia il grande successo, favorito da gravi errori operativi di Stalin e di alcuni generali sovietici, non si rivelò decisivo come ipotizzato da Hitler ed al contrario logorò in parte le forze corazzate tedesche, ritardando inoltre l'attacco finale contro Mosca.

Source: Battaglia di Kiev (1941)

Japanese キエフの戦い (1941年)

キエフの戦い(キエフのたたかい)は、第二次世界大戦中、キエフ近郊でソビエト赤軍がドイツ軍に包囲された戦いである。この包囲戦では歴史の中でも稀有な大包囲が行われた。

この包囲戦はバルバロッサ作戦の一環として1941年8月23日から9月26日まで続いた。ソビエト赤軍の歴史においては1941年7月7日から9月26日までとされており、キエフ防衛作戦(ロシア語: Киевская операция)と呼ばれている。

ドイツ軍のバルバロッサ作戦により、ソビエト南西方面軍の将兵約665,000名が包囲されていた。しかし、キエフはまだ包囲されておらず、ドイツ軍の包囲がキエフ東側で完成した時、南西総軍司令官セミョーン・ブジョーンヌイ元帥、西部方面軍司令官セミョーン・チモシェンコ元帥、政治委員ニキータ・フルシチョフらは、すでに包囲網から脱出していた。とは言え、この包囲戦はソビエト赤軍にとって、先例の無い大敗北であり、その損害は1941年6月から7月のミンスクの戦いを上回った。9月1日、ソビエト南西方面軍は75万2000から76万の将兵(予備、支援部隊を含むと85万)砲門、迫撃砲3,923門、戦車114両、航空機167機が配属されていた。

ドイツ軍はソビエト赤軍将兵452,700名、大砲、迫撃砲2,642門、戦車64両を包囲したが、その内、約15,000名は10月2日までに包囲から脱出した。全体として、ソビエト南西方面軍は犠牲者700,544名を出し、その内、616,304名がキエフでの戦いの1ヶ月間で戦死するか捕虜となるかで喪失した。その結果、ソビエト赤軍第5軍、第21軍、第26軍、第37軍の4個軍とその配下、43個師団が消滅、残りの第40軍は大損害を受けていた。そのため、ソビエト南西方面軍は戦力のほとんどを喪失した。

Source: キエフの戦い (1941年)

pt Batalha de Kiev (1941)

A Batalha de Kiev foi a operação que resultou em um grande cerco de tropas soviéticas nos arredores de Kiev, durante a Segunda Guerra Mundial. É considerado o maior cerco de tropas na história. A operação decorreu entre 7 de agosto a 26 de setembro de 1941, como parte da Operação Barbarossa. Na história militar soviética é referida como a Operação Defensiva de Kiev (em russo: Киевская оборонительная операция), com datas um pouco diferentes, 7 de julho a 26 de setembro de 1941.

Quase toda a Frente Sudoeste do Exército Vermelho foi cercado pelos alemães reivindicando 665.000 capturados. No entanto, o cerco de Kiev não estava completo, e pequenos grupos de tropas do Exército Vermelho conseguiu escapar após os alemães se reunirem a leste da cidade no QG do marechal Semyon Budyonny, marechal Semyon Timoshenko e o comissário Nikita Khrushchev. O comandante da frete sudoeste Mikhail Kirponos estava preso atrás das linhas inimigas e foi morto tentando atravessar. A batalha de Kiev foi uma derrota sem precedentes do Exército Vermelho, superando até mesmo a batalha de Minsk de junho a julho de 1941. Em 1 de setembro, a Frente Sudoeste com números de 752-760.000 (850.000 incluindo reservas), 3.923 canhões e morteiros, 114 tanques e 167 aviões de combate.

O cerco tinha 452.700 soldados, 2.642 canhões e morteiros e 64 tanques, dos quais quase 15.000 escaparam do cerco até 2 de outubro. No geral, a Frente Sudoeste sofreu 700.544 baixas, incluindo 616.304 mortos, capturados ou desaparecidos durante a batalha que durou um mês em Kiev. Como resultado, cinco exércitos soviéticos de campo (5°, 21°, 26°, 37°, e o 38°) que consistiram em 43 divisões praticamente deixaram de existir. O 40º Exército também foi gravemente afetado. Como a Frente Ocidental, antes disso, a Frente Sudoeste teve que ser recriada quase a partir do zero.

Source: Batalha de Kiev (1941)

zh 基輔戰役 (1941年)

基輔戰役是第二次世界大戰中在烏克蘭的一場大型包圍戰;今天它被認為是歷史上最大規模的包圍戰,它作為巴巴羅薩作戰在1941年8月23日至9月26日,在蘇聯歷史中它被稱為基輔防禦戰役(Киевская оборонительная операция),發生在1941年7月7日至9月26日。

幾乎整個蘇聯紅軍的西南方面軍被德軍包圍,共有66.5萬名蘇軍被俘虜,德軍在基輔的包圍圈未被嚴密封鎖,小股蘇軍在德軍緊閉包圍圈後突破包圍逃脫,包括謝苗·布瓊尼元帥、謝苗·康斯坦丁諾維奇·鐵木辛哥元帥及政治委員赫鲁晓夫,無論如何這是蘇軍前所未有的大敗,超過了在6月至7月間在明斯克的災難,9月1日,西南方面軍有75.2萬至76萬人(85萬人包括後備及後方服務部隊)、3,923門火炮及迫擊砲、114輛坦克及167架飛機,被包圍的包括45.27萬人、2,642門火炮及迫擊砲和64輛坦克,10月2日,有15,000人從包圍圈突圍,西南方面軍共付出700,544人傷亡,包括616,304人在長達1個月的戰役中陣亡、被俘或失蹤,結果蘇聯4個集团军(第5軍、第37軍、第26軍及第21軍)共43個師被消滅,第40集团軍被嚴重削弱,與之前的西方面軍相似,西南方面軍需要重建。

Source: 基輔戰役 (1941年)

Referenced from

named afterMaidan Nezalezhnosti
Loading...
ar معركة كييفbg Битка при Киевca batalla de Kíevcs Bitva o Kyjevský kotelda Slaget om Kievde Schlacht um Kiewel Μάχη του Κιέβουeo Batalo de Kievo je 1941es Batalla de Kievet Kiievi lahingfa نبرد کیفfi Kiovan taistelufr bataille de Kievhe קרב קייבhu Kijevi csataid Pertempuran Kievit battaglia di Kievja キエフの戦いko 키예프 전투 (1941년)lt Mūšis dėl Kijevoms Pertempuran Kievnb Slaget om Kiev (1941)nl Slag om Kievoc Batalha de Kievpl Bitwa o Kijówpt Batalha de Kievro Bătălia de la Kievru Киевская операцияsk Bitka o Kyjevsr Битка за Кијев 1941.sv Slaget vid Kievta கீவ் சண்டைth ยุทธการที่เคียฟtr Kiev Muharebesitt Киев операциясеuk Битва за Київvi Trận Kievzh 基輔戰役azb کیئف دؤیوشوsr-ec Битка за Кијев 1941.sr-el Bitka za Kijev 1941.zh-cn 基辅战役zh-hk 基輔戰役zh-sg 基辅战役zh-tw 基輔戰役zh-hans 基辅战役zh-hant 基輔戰役