Kraków Town Hall

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: City Hall in Kraków

Geographical coordinates: 50.0614 19.9364

Wikipedia

English Kraków Town Hall

The historic Town Hall of Kraków, known as Ratusz in Polish, was demolished in 1820. It was constructed of brick and mortar for the first time in 1316 as one of its subsequent several versions built over the following centuries. It was the city's administrative hub and seat of the great council, magistrate, and mayor from the 14th until the early 19th century. It was located in the centre of Main Square in the Kraków Old Town. It used to be one of Poland's oldest seats of civic government. Of the building, only the Town Hall Tower remains, serving as prominent example of the Polish Gothic architecture in the city.The building was situated next to the Kraków Cloth Hall in the south-western part of the Main Square. The construction and reconstruction periods stretched across centuries, with various parts of the building enlarged and remodelled. The Town Hall was demolished in 1820 under the Austrian Partition of the Polish–Lithuanian Commonwealth when the Main Square was also rebuilt, with only the tower being saved following public protests among prominent Cracovians. The building housed various offices of the city. There are proposals to reconstruct it.

Source: Kraków Town Hall

Polish Ratusz w Krakowie

Ratusz w Krakowie (istniejący w latach ok. 1300–1820) – budowla wzniesiona na przełomie XIII i XIV wieku, dziś nieistniejąca, jedna z najstarszych w Polsce siedzib władz miejskich w średniowieczu i czasach nowożytnych.

Budynek był położony w południowo-zachodniej części Rynku, prostopadle do Sukiennic, zburzony został w 1820 roku. Współczesna szczegółowa rekonstrukcja poza materiałem archeologicznym (wykopaliska prowadzone w latach 2005–2006), dokonana została w oparciu o plan miejski (nazywany "Planem Dominika Pucka") z 1787 roku, którego autorem był miejski geometra Dominik Pucek (1723–1789) oraz liczny materiał ikonograficzny (m.in. krakowski Rynek uwieczniony został na trzech obrazach Michała Stachowicza, z których dwa dotyczyły insurekcji kościuszkowskiej a trzeci pochodu na Rynku w dniu składania homagium ks. Karolowi Auerspergowi 17 sierpnia 1796 roku), jak też archiwalia miejskie (np. Schmaus von Livonegg, dyrektor ck dyrekcji budownictwa w Krakowie, wykonał w roku 1802 inwentaryzację rysunkową i projekty przebudowy ratusza; poza tym liczne akta ławnicze, wójtowskie, radcowskie, księgi rachunkowe, rejestry podatkowe, księgi wiertelnicze i akta cechowe).

Source: Ratusz w Krakowie

Referenced from

part ofTown Hall Tower
Loading...
pl Ratusz w Krakowie