Jagiellonian University

Uniwersytet Jagielloński

File:Collegium Maius, Cracovia, Polonia.jpg

Polish higher education institution

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Jagiellonian University

Geographical coordinates: 50.060833333 19.932777777

Wikipedia

English Jagiellonian University

The Jagiellonian University (Polish: Uniwersytet Jagielloński; Latin: Universitas Iagellonica Cracoviensis, also known as the University of Kraków) is a research university in Kraków, Poland.

Founded in 1364 by Casimir III the Great, the Jagiellonian University is the oldest university in Poland, the second oldest university in Central Europe, and one of the oldest surviving universities in the world. Notable alumni include astronomer Nicolaus Copernicus, poet Jan Kochanowski, Polish King John III Sobieski, constitutional reformer Hugo Kołłątaj, chemist Karol Olszewski, anthropologist Bronisław Malinowski, writer Stanisław Lem, and President of Poland Andrzej Duda. Students at the University who did not earn diplomas included Nobel laureates Ivo Andrić and Wisława Szymborska. Pope John Paul II enrolled in the Jagellonian University of Krakow in 1938 to study Polish Studies at the JU Faculty of Philosophy, but shortly after enrollment, his studies were interrupted by Sonderaktion Krakau. In 1953, Father Wojtyła presented a dissertation at the Jagellonian University of Krakow on the possibility of grounding a Christian ethic on the ethical system developed by Max Scheler.The campus of the Jagiellonian University is centrally located within the city of Kraków. The university consists of fifteen faculties, including the humanities, law, the natural and social sciences, and medicine. The university employs roughly 4,000 academics, and has more than 40,000 students who study in some 80 disciplines. More than half of the student body are women. The language of instruction is usually Polish, although several degrees are offered in either German or English. The university library is one of Poland's largest, and houses several medieval manuscripts, including Copernicus' De Revolutionibus.

Due to its history, the Jagiellonian University is traditionally considered Poland's most reputable institution of higher learning, this standing equally being reflected in international rankings. The Jagiellonian University is a member of the Coimbra Group and Europaeum.

In 2019, the Academic Ranking of World Universities (ARWU) placed the university within the 301–400 band globally.

Source: Jagiellonian University

German Jagiellonen-Universität

Die Jagiellonen-Universität in Krakau (auch Jagellonen-Universität; polnisch Uniwersytet Jagielloński (UJ), lateinisch Universitas Jagellonica Cracoviensis) wurde 1364 vom polnischen König Kasimir dem Großen als Studium Generale gegründet. 1817 erfolgte die Umbenennung in den heutigen Namen. Sie ist die älteste polnische und nach der Karls-Universität Prag zweitälteste Universität in Mitteleuropa. Zu ihren berühmtesten Studenten zählen der Astronom Nikolaus Kopernikus und Papst Johannes Paul II.

Im Jahr 2018 stufte Times Higher Education die Universität in die 601-800-Gruppe weltweit ein.

Source: Jagiellonen-Universität

Polish Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński, skr. UJ – polski publiczny uniwersytet w Krakowie, najstarsza polska uczelnia, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie.

Uniwersytet (studium generale) został założony w 1364 roku w Kazimierzu z fundacji Kazimierza III Wielkiego, i składał się początkowo z trzech wydziałów: sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa. Był to drugi, po powstałym w 1348 roku Uniwersytecie w Pradze, uniwersytet założony w środkowej Europie. Reaktywowany około 1390 roku przez Jadwigę Andegaweńską. Oficjalny odnowiony w 1400 roku w Krakowie przez Władysława II Jagiełłę z fundacji Jadwigi Andegaweńskiej, poszerzony o wydział teologiczny, utworzony dzięki zabiegom Jadwigi w 1397 roku.

W 1817 nadano mu nazwę „Jagielloński”, by podkreślić związki uniwersytetu z dynastią Jagiellonów.

W XV i na początku XVI w. Akademia Krakowska przeżywała okres rozkwitu, jednak już w wieku XVI znalazła się w kryzysie, tracąc pozycję i prestiż. Kryzys ten pogłębiał się w wieku XVII i XVIII. W 1777 roku Hugo Kołłątaj, występując jako wizytator Komisji Edukacji Narodowej, podjął próbę zreformowania i poprawy poziomu naukowego uczelni – wówczas Szkoły Głównej Koronnej. Reforma polegała na stworzeniu nowej struktury organizacyjnej, wprowadzeniu wykładów z literatury polskiej, nauk przyrodniczych, powstaniu obserwatorium astronomicznego, ogrodu botanicznego, klinik oraz pierwszych laboratoriów. Język polski został głównym językiem wykładowym, a profesorami zostali uczeni wykształceni za granicą w duchu filozofii oświecenia. Umożliwiono dostęp do nauki studentom pochodzącym z mieszczaństwa.

W latach Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815–1846) Akademia odgrywała istotną rolę w życiu politycznym, jednak ani poziom nauczania, ani liczba studentów nie podniosły się znacząco. W pierwszej połowie XIX wieku pod względem prestiżu wyprzedziły ją uczelnie w Warszawie i Wilnie. Dopiero przyznanie autonomii Galicji w ramach monarchii austro-węgierskiej w 1867 roku przyniosło poprawę sytuacji uniwersytetu, prowadząc do dynamicznego rozwoju badań przyrodniczych i humanistyki.

Pierwsze kobiety mogły podjąć studia na uczelni w 1894 roku. Po raz pierwszy zatrudniono kobietę jako wykładowczynię w roku 1927. W dwudziestoleciu międzywojennym, w odrodzonej Polsce (1918–1939) Uniwersytet Jagielloński był najważniejszym spośród istniejących wówczas pięciu polskich uniwersytetów. W roku akademickim 1937/38 na wszystkich wydziałach uniwersytetu wprowadzono zasadę numerus clausus dla studentów pochodzenia żydowskiego, a w roku akademickim 1938/39 nie przyjęto żadnej osoby pochodzenia żydowskiego na medycynę i farmację.

6 listopada 1939, wkrótce po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Krakowa, niemieccy okupanci w ramach akcji Sonderaktion Krakau zgromadzili pod pretekstem wykładu ponad stu czterdziestu profesorów i asystentów uniwersytetu, których aresztowano i zesłano do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. W czasie trwania wojny (1939–1945) uniwersytet był zamknięty, lecz kilkuset studentów i profesorów brało udział w tajnym nauczaniu.

W pierwszych latach powojennych, w okresie stalinizmu, władze komunistyczne zlikwidowały autonomię uczelni. Kontrolę nad uniwersytetem przejęła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Zajęcia dydaktyczne uległy znacznej ideologizacji poprzez narzucenie doktryny marksizmu-leninizmu, szczególnie w zakresie nauk społecznych. W latach 1950–1954 z kilku wydzielonych wydziałów utworzono nowe uczelnie wyższe, w tym Akademię Rolniczą, Akademię Wychowania Fizycznego i Akademię Medyczną, zlikwidowano też Wydział Teologiczny. Sytuacja uległa rozluźnieniu po odwilży 1956 roku. W marcu 1968 roku oddziały ZOMO wtargnęły na teren Collegium Novum i pobiły protestujących studentów. Po przemianach ustrojowych w 1989 roku uniwersytet rozpoczął działalność w nowych warunkach, przywrócono mu szeroką autonomię. W 1993 włączono na powrót w jego struktury Collegium Medicum.

Wśród absolwentów uczelni na przestrzeni lat byli ludzie kultury, nauki, duchowni, politycy oraz władcy, m.in. astronom Mikołaj Kopernik (XV w.), poeta Jan Kochanowski (XVI w.), król Polski Jan III Sobieski (XVII w.), pisarz oświeceniowy Hugo Kołłątaj (XVIII w.), fizyk Karol Olszewski (XIX w.), antropolog Bronisław Malinowski, pisarz Stanisław Lem i prezydent RP Andrzej Duda (XX w.). Studiowali na niej również (nie uzyskując dyplomu) m.in. historyk Jan Długosz (XV w.), artysta Stanisław Wyspiański, przyszły papież Karol Wojtyła i poetka Wisława Szymborska (XX w.). Wśród wybitnych profesorów byli prawnik Paweł Włodkowic (XV w.), medyk i historyk Maciej Miechowita (XVI w.), historycy Józef Szujski, Michał Bobrzyński (XIX w.) i Władysław Konopczyński oraz filozof Roman Ingarden (XX w.).

W skład UJ wchodzi trzynaście wydziałów głównych oraz trzy wydziały Collegium Medicum. W 2016 roku uczelnia zatrudniała na wszystkich wydziałach około czterech tysięcy pracowników naukowych, studiowało na niej ponad czterdzieści tysięcy osób: studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Uniwersytet posiada i wykorzystuje do celów dydaktyczno-naukowych szereg budynków, które są zlokalizowane na terenie Krakowa: I Kampus w obrębie Starego Miasta, II Kampus w obrębie ulicy Krupniczej i Alei Trzech Wieszczów, III Kampus na Ruczaju, obiekty Collegium Medicum w obrębie ulic Kopernika i Śniadeckich oraz liczne inne obiekty rozproszone na terenie miasta i poza nim. Główną biblioteką uniwersytecką jest Biblioteka Jagiellońska – jedna z największych bibliotek w Polsce. W najstarszym gmachu uniwersyteckim Collegium Maius znajduje się Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, stworzone przez Karola Estreichera.

Jako jedyna uczelnia w Polsce Uniwersytet Jagielloński jest członkiem wielu stowarzyszeń zrzeszających najbardziej prestiżowe uniwersytety świata, m.in. Grupy Coimbra, Europaeum czy Sieci Utrechckiej.

Source: Uniwersytet Jagielloński

Russian Ягеллонский университет

Ягелло́нский университе́т (польск. Uniwersytet Jagielloński, лат. Universitas Jagellonica Cracoviensis) или Краковский университет — высшее учебное заведение в Кракове, древнейшее и одно из самых крупных в Польше, одно из старейших в Европе.

Source: Ягеллонский университет

Ukrainian Ягеллонський університет

Ягеллонський університет, або Ягайлонський університет (пол. Uniwersytet Jagielloński), часто Краківський університет — вищий навчальний заклад у Кракові, найдавніший й один з найбільших у Польщі, один з найстаріших у Європі.

Грамоту про заснування університету було видано 12 травня 1364 року Казимиром III, він став другим в Центральній Європі після Празького університету, відкритого 1348 року. Реорганізований 1400 року Владиславом II Ягайлом (назва була надана університетові у XIX столітті, щоб підкреслити зв'язок з династією Ягеллонів). Цей вищий навчальний заклад є найстарішим у Польщі і одним з найстаріших у Європі, сьогодні має 15 факультетів.

Після розквіту в другій половині XV — на початку XVI століть занепав у XVII столітті, за часів приналежності Кракова до Австрії став осередком польської науки.

Source: Ягеллонський університет

cs Jagellonská univerzita

Jagellonská univerzita (polsky Uniwersytet Jagielloński) se nachází v polském Krakově. Byla založena v roce 1364 a je tak druhou nejstarší univerzitou ve střední Evropě (po Univerzitě Karlově v Praze). Univerzita byla po většinu své historie známa pod jménem Krakovská akademie, ale v 19. století byla přejmenována na Jagellonskou univerzitu podle dynastie polských králů.

Source: Jagellonská univerzita

Spanish Universidad Jaguelónica

La Universidad Jaguelónica (en polaco, Uniwersytet Jagielloński, UJ; en latín, Universitas Jagellonica Cracoviensis) es una universidad de Polonia que está en Cracovia, y tiene el primer lugar del Times Higher Education Supplement como la mejor universidad en Polonia.

Fue fundada en 1364 por el rey Casimiro III el Grande con el nombre de Academia de Cracovia, nombre que perduró durante siglos. En 1817 fue renombrada a su actual denominación (Uniwersytet Jagielloński) para conmemorar a la dinastía de los Jagellón, cuyo primer rey fue Jogaila, Gran duque de Lituania. Bajo el mecenazgo de esta dinastía se destacó entre las grandes universidades del Renacimiento y el humanismo.

Es una de las mayores universidades europeas. En ella estudiaron Copérnico y Juan Pablo II.

Source: Universidad Jaguelónica

French Université Jagellon

L’université Jagellon de Cracovie (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) fondée en 1364 par le roi de Pologne Casimir III le Grand sous le nom d'Académie de Cracovie (Akademia Krakowska) est la plus ancienne université d'Europe centrale après l'Université Charles de Prague. Son nom actuel de Jagellon est celui de la dynastie royale qui régna sur la République des Deux Nations (Pologne-Lituanie) et dont le premier roi Władysław II Jagellon, refonda l'université d'une manière durable en 1400.

En 2018, les Times Higher Education World University Rankings classe l'université dans la bande 601-800 dans le monde.

Source: Université Jagellon

Italian Università Jagellonica

L'Università Jagellonica (in polacco: Uniwersytet Jagielloński, spesso abbreviato UJ) è un'università di Cracovia.

È la più antica università del Paese, fondata nel 1364 da Casimiro III di Polonia come Akademia Krakowska, ed è quindi una delle più antiche al mondo, la seconda più longeva dell'Europa orientale, dopo l'Università Carolina. Nel XIX secolo le fu dato il nome di Jagellonica per onorare la dinastia dei sovrani che governarono il Paese dal 1386 al 1572.

Source: Università Jagellonica

Japanese ヤギェウォ大学

ヤギェウォ大学(ポーランド語: Uniwersytet Jagielloński)はクラクフにあるポーランド最古の大学。ヤギェロン大学とも呼ばれる。

Source: ヤギェウォ大学

pt Universidade Jaguelônica

Universidade Jaguelônica (polonês: Uniwersytet Jagielloński, freqüentemente abreviada para UJ) localizada em Cracóvia, Polônia, está classificada dentre as universidades de elite da Europa.Foi fundada em 1364 por Casimiro III, o Grande como Akademia Krakowska e desde então está entre as mais antigas universidades da Europa e do mundo, a segunda mais antiga da Europa Central (depois da Universidade de Praga).

A universidade foi conhecida ao longo de grande parte de sua história como Academia Cracóvia, mas no século XIX a universidade foi renomeada para homenagear a Dinastia Jaguelônica de reis poloneses.

Source: Universidade Jaguelônica

zh 亞捷隆大學

亞捷隆大學(波蘭語:Uniwersytet Jagielloński)是位於波蘭克拉科夫的研究型大學,為波蘭第一所大學,由卡齐米日三世創建於1364年,並在1400年由雅蓋沃國王復興。這所學校在歷史上曾使用克拉科夫學院(Akademia Krakowska)、王家大學校(Szkoła Główna Koronna)、克拉科夫大學校(Szkoła Główna Krakowska)、克拉科夫大學(Uniwersytet Krakowski)等名稱,至1817年改以奠定其發展基礎的亞捷隆王朝命名至今。

亞捷隆大學各學院分散座落於市區,其中的「克拉科夫大學院」(Collegium Maius)是全波蘭最古老的大學建築,現已成為博物館。

Source: 亞捷隆大學

Places located in Jagiellonian University

Collegium Novum

The Collegium Novum (Latin: "New College") is the Neo-Gothic main building of the Jagiellonian University in Kraków, Poland, built in 1873-1887. Based on a design by architect Feliks Księżarski to match the oldest building of the University, it was opened for the 500th anniversary of the University's foundation. The Collegium Novum replaced a former academic boarding school called Jeruzalem, consumed by fire in the mid-19th century.

The building contains lecture rooms including an impressive assembly hall (called Aula), Rector's, Deans', and other university authorities' offices as well as those of a number of prominent professors. It is the Jagiellonian University's administrative centre.

Collegium Novum was opened on June 14, 1887, commencing several years of debate and construction. The decision regarding the allocation of subsidies was made in the Austro-Hungarian capital of Vienna, with the University's vital interests defended by Julian Dunajewski, the then Austrian Finance Minister. The work might not have begun at all had it not been for his commitment, as well as that of his brother Cardinal Albin Dunajewski.

Already at the time of its grand opening, the assembly hall (Aula) of the new building was too small to accommodate all guests on all occasions, even though the number of students did not exceed 1200 with approximately one hundred professors. A debate arose whether it was necessary to invite professors' wives to grand ceremonies. Most academics, in keeping with the prevailing trend of the time, were against the inviting of women guests. In the University's archives there is a formal invitation reading: “Zoll requires no ticket and wishes the ceremony to be exclusively male.” In another statement, Edward Janczewski “expresses his opposition to the idea of admitting ladies to the ceremonies.” Until the end of First World War, a portrait of emperor Franz Joseph I of Austria, painted by Kazimierz Pochwalski, hung in the Aula of the Collegium. On October 31, 1918 a group of University students tore it to pieces, manifesting their determination for the recreation of an independent Republic of Poland. However, a number of other paintings did survive, including portraits of the University's founding fathers Casimir the Great and Władysław Jagiełło dating back to the early 1860s, a picture of Queen Jadwiga painted in 1900 to celebrate her Jubilee, as well as the works of Jan Matejko, including his painting entitled Copernicus: Conversation with God. The chairs in the assembly hall were designed by Tadeusz Stryjeński.

On the upper floor of the College there is a lecture hall named after Józef Szujski – now used by historians – with the commemorative plaque in remembrance of the events surrounding Nazi German action called Sonderaktion Krakau where 183 professors were arrested and later sent to camps in Sachsenhausen and Dachau. The plaque reads: "For the freedom of spirit and service to science and nation of Jagiellonian University professors deceitfully and forcefully taken away from this hall and imprisoned by the Nazi occupant on November 6, 1939."

The restoration of the Neo-Gothic architectural structure took place at the end of the 20th century. It was faced with a number of challenges, notably the task of reviving the original form of the building while simultaneously improving its functionality as an educational facility. The restoration was carried out on its façade in 1994 along with the modernization of the assembly hall, which was completed in 1999. The collaboration of specialists from various disciplines allowed for both restoration and functional needs of the Collegium to be met successfully.

Collegium Maius

The Collegium Maius (Latin for "Great College") located in Kraków Old Town, Poland, is the Jagiellonian University's oldest building, dating back to the 14th century. It stands at the corner of ulica Jagiellońska (Jagiellon Street) and ulica Świętej Anny (St. Anne Street) near the Main Square of the historic city centre. Collegium Maius is the location of the Jagiellonian University Museum (Polish: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego), a registered museum established on the initiative of Prof. Karol Estreicher after meticulous restorations which lasted from 1949 until 1964 bringing the edifice back to its original look from before 1840.

Loading...
af Jagielloniese Universiteitan Universidat Jaguellonicaar جامعة ياغيلونياaz Yagellon Universitetiba Ягеллон университетыbe Ягелонскі ўніверсітэтbg Ягелонски университетca Universitat Jagellònica, Cracòviacs Jagellonská univerzitacy Prifysgol Jagiellońskida Universitet Jagiellońskide Jagiellonen-Universitätel Γιαγκελόνιο Πανεπιστήμιοeo Jagelona Universitatoes Universidad Jagellónicaet Krakówi ülikoolfa دانشگاه یاگیلونیاfi Jagellon yliopistofr université Jagellonnegd Oilthigh Jagielloniangl Universidade Iaguelónica de Cracoviahe האוניברסיטה היגלוניתhr Jagielonsko sveučilištehu Jagelló Egyetemhy Կրակովի համալսարանid Universitas Jagiellonianit Università Jagellonicaja ヤギェウォ大学ka იაგელონის უნივერსიტეტიko 야기에우워 대학교la Universitas Iagellonicalb Jagiellonen-Universitéitlt Jogailos universitetaslv Jagaiļa universitātemk Јагелонски универзитетml ജാഗീല്ലോണിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിnb Det jagellonske universitetnl Jagiellonische Universiteitoc Universitat Jagellonpl Uniwersytet Jagiellońskipt Universidade Jaguelônicaro Universitatea Jagiellonăru Ягеллонский университетsh Јагелонски универзитетsk Uniwersytet Jagiellońskisl Jagielonska univerza v Krakovusr Јагелонски универзитетsv Jagellonska universitetetta ஜகில்லோனியன் பல்கலைக்கழகம்tg Донишгоҳи Ягеллонtl Pamantasang Jagielloniantr Jagielloń Üniversitesitt Ягелло университетыuk Ягеллонський університетuz Krakov universitetivi Đại học Jagielloniazh 亞捷隆大學ast Universidá Jaguelónicaazb یاقیلونیا بیلیمیوردوsco Jagiellonian Varsitywar Unibersidad Jagellonicawuu 雅盖隆大学pt-br Universidade Jaguelônicasr-ec Јагелонски универзитетsr-el Jagelonski univerzitetzh-cn 亚捷隆大学zh-hk 亞捷隆大學zh-sg 亚捷隆大学zh-tw 亞捷隆大學zh-hans 亚捷隆大学zh-hant 亞捷隆大學be-tarask Ягелонскі ўнівэрсытэт
Photos:
Image from Wikimedia Commons under CC BY-SA 3.0 by Diego Delso