Humboldt University of Berlin

Humboldt-Universität zu Berlin

File:Berlin, Mitte, Unter den Linden, Hauptgebäude der Humboldt-Universität 02.jpg

public research university located in Berlin, Germany

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Humboldt-Universität zu Berlin

Geographical coordinates: 52.518055555 13.393333333

Wikipedia

English Humboldt University of Berlin

Humboldt University of Berlin (German: Humboldt-Universität zu Berlin, abbreviated HU Berlin) is a university in the central borough of Mitte in Berlin, Germany. It was established by Frederick William III on the initiative of Wilhelm von Humboldt, Johann Gottlieb Fichte and Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher as the University of Berlin (Universität zu Berlin) in 1809, and opened in 1810, making it the oldest of Berlin's four universities. From 1810 until its closure in 1945, it was named Friedrich Wilhelm University (German: Friedrich-Wilhelms-Universität). During the Cold War the university found itself in East Berlin and was de facto split in two when the Free University of Berlin opened in West Berlin. The university received its current name in honour of Alexander and Wilhelm von Humboldt in 1949.The university is divided into nine faculties, including its medical school shared with the Free University of Berlin, has a student enrollment of around 32,000 students, and offers degree programmes in some 189 disciplines from undergraduate to postdoctorate level. Its main campus is located on the Unter den Linden boulevard in central Berlin. The university is known worldwide for pioneering the Humboldtian model of higher education, which has strongly influenced other European and Western universities.It was regarded as the world's preeminent university for the natural sciences during the 19th and early 20th century, as the university is linked to major breakthroughs in physics and other sciences by its professors, such as Albert Einstein. Former faculty and notable alumni include eminent philosophers, sociologists, artists, lawyers, politicians, mathematicians, scientists, and Heads of State. Among them, the university has an association with 55 Nobel Laureates.Among its notable alumni, faculty and researchers are Karl Marx, Friedrich Engels, Max Weber, Georg Simmel, Otto von Bismarck, W. E. B. Du Bois, Angela Davis, Walter Benjamin, Karl Liebknecht, Arthur Schopenhauer, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ernst Cassirer, Heinrich Heine, Albert Einstein, Max Planck.

Humboldt University of Berlin has been conferred the title of "University of Excellence" under the German Universities Excellence Initiative.

Source: Humboldt University of Berlin

German Humboldt-Universität zu Berlin

Die Humboldt-Universität zu Berlin (kurz: HU Berlin, 1828–1945: Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin) wurde im Sommer 1809 vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. als Universität zu Berlin (lateinisch Alma Mater Berolinensis) gegründet und nahm im Herbst 1810 den Lehrbetrieb auf. Die größte und älteste Hochschule in Berlin ist seit 1949 nach den preußischen Universalgelehrten Wilhelm und Alexander von Humboldt benannt. Sie hat ihren Hauptsitz im Palais des Prinzen Heinrich an der Straße Unter den Linden 6 im Ortsteil Mitte.

Die HU Berlin gehört zu den 20 größten Hochschulen in Deutschland und den renommiertesten Universitäten weltweit. Am 19. Juli 2019 wurde sie im Rahmen der Exzellenzstrategie als Einrichtung der Berlin University Alliance (zusammen mit der Freien Universität Berlin, der Technischen Universität Berlin und der Charité – Universitätsmedizin Berlin) von Bund und Ländern in die zweite Förderlinie aufgenommen, nachdem sie bereits 2012 im Rahmen der Exzellenzinitiative zur „Exzellenzuniversität“ ernannt worden war.

Source: Humboldt-Universität zu Berlin

Polish Uniwersytet Humboldtów w Berlinie

Uniwersytet Humboldtów w Berlinie (niem. Humboldt-Universität zu Berlin) – najstarszy uniwersytet w Berlinie, założony przez Fryderyka Wilhelma III w 1809 r. pod nazwą Uniwersytet Berliński (Berliner Universität). W latach 1828–1945 funkcjonował jako Uniwersytet Fryderyka Wilhelma (Friedrich-Wilhelms-Universität); od 1949 (w międzyczasie bez patrona) jego nazwa upamiętnia braci Humboldtów: Wilhelma i Aleksandra.

Source: Uniwersytet Humboldtów w Berlinie

Russian Берлинский университет имени Гумбольдта

Берли́нский университе́т Гу́мбольдта (нем. Humboldt-Universität zu Berlin, сокр. HU Berlin, лат. Alma Mater Berolinensis) — старейший из четырёх университетов Берлина. Основан 16 августа 1809 года по инициативе Вильгельма фон Гумбольдта. В 1828 году получил название Университет Фридриха Вильгельма в честь прусского короля Фридриха Вильгельма III, в царствование которого был учреждён; в 1949 году переименован в честь братьев Гумбольдтов.

Занятия в университете начались в 1810 году, на тот момент было зачислено 256 студентов. В 2008 году их было 34 612.

В XIX веке университет был одним из крупнейших европейских научных центров.

Source: Берлинский университет имени Гумбольдта

Ukrainian Берлінський університет імені Гумбольдтів

Берлінський університет імені Гумбольдтів (нім. Humboldt-Universität zu Berlin, скор. нім. HU Berlin), колишній Берлінський університет, лат. Alma Mater Berolinensis) — найстарший з чотирьох університетів Берліна. Заснований 16 серпня 1809 року за ініціативою Вільгельма фон Гумбольдта. У 1828 році одержав назву Університет Фрідріха Вільгельма на честь прусського короля Фрідріха Вільгельма III, під час правління якого його було засновано; 1949 року перейменовано на честь братів Александра і Вільгельма Гумбольдтів, чиї пам'ятники стоять обабіч входу до головного корпусу.

Заняття в університеті почалися 1810 року, на той момент було зараховано 256 студентів, заняття проводили 52 викладачі.

У XIX столітті університет був одним з найбільших наукових центрів Європи.

У 2009/2010 роках кількість студентів становила 28.239, кількість співробітників університету — 3967 (без Шаріте, 2008).

Source: Берлінський університет імені Гумбольдтів

cs Humboldtova univerzita

Humboldtova univerzita v Berlíně (německy Humboldt-Universität zu Berlin, latinsky Alma Universitas Humboldtiana Berolinensis, zkráceně HU Berlin) je nejstarší berlínská univerzita. Její hlavní areál se nachází v samém srdci Berlína, v obvodu Berlin-Mitte, přičemž hlavní budova stojí přímo na bulváru Unter den Linden. Na popud liberálního pruského reformátora školství a jazykovědce Wilhelma von Humboldta ji v roce 1809 jako Berlínskou univerzitu založil pruský král a braniborský markrabě Fridrich Vilém III. Škola byla otevřena již následujícího roku, čímž se stala nejstarší ze čtyř berlínských univerzit.

Školu tvoří celkem 9 fakult včetně lékařské fakulty Charité, kterou sdílí se Svobodnou univerzitou Berlín, a více než 43 000 studentům, kteří ji navštěvují, nabízí vzdělání ve 189 studijních programech od bakalářských po postdoktorandské. Model vysokoškolského vzdělání pruského reformátora školství Wilhelma von Humboldta, na jehož základě byla škola vybudována, silně ovlivnil ostatní evropské a americké univerzity. Během 19. a počátkem 20. století měla univerzita celosvětově vedoucí postavení v oboru přírodních věd, neboť byla spojena s významnými průlomy ve fyzice, chemii a dalších vědách.

Mezi významné pedagogy a absolventy školy patřili přední filozofové, sociologové, umělci, právníci, politici, matematici, vědci a státníci, jako byli Max Weber, Georg Simmel, Otto von Bismarck, W. E. B. Du Bois, Walter Benjamin, Karl Liebknecht, Arthur Schopenhauer, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ernst Cassirer, Heinrich Heine, Albert Einstein či Max Planck. Je mezi nimi 55 nositelů Nobelovy ceny.

Source: Humboldtova univerzita

Spanish Universidad Humboldt de Berlín

La Universidad de Humboldt de Berlín (en alemán Humboldt-Universität zu Berlin) es la más antigua de esta ciudad alemana. Ha servido como modelo para otras universidades europeas y de otros países occidentales.

Source: Universidad Humboldt de Berlín

French Université Humboldt de Berlin

L'université Humboldt de Berlin (en allemand, Humboldt-Universität zu Berlin : HU Berlin) est une université allemande. C'est la plus ancienne des quatre universités de Berlin, elle vient au deuxième rang pour sa taille, derrière l'université libre de Berlin. Une partie de ses services se trouve en face du bâtiment principal dans le Vieux Palais de Berlin, sur Unter den Linden.

L'Université Humboldt fut fondée le 16 août 1809, à l'initiative du réformateur libéral de l'éducation, le linguiste prussien Wilhelm von Humboldt. Elle entra en fonction en 1810, sous le nom d'université de Berlin (Alma Mater Berolinensis). De 1828 à 1946 elle s'appela l'université Frédéric-Guillaume, en l'honneur de son fondateur, le Roi de Prusse Frédéric-Guillaume III. Ce ne fut qu'en 1949 qu'on se décida, sous la pression du gouvernement communiste, pour le nom actuel.

Les noms de ses enseignants et de ses étudiants les plus connus suffiraient presque à retracer l'ensemble de l'histoire intellectuelle, scientifique et politique de l'Allemagne : en philosophie, Fichte, Hegel et Feuerbach, en physique, Albert Einstein et Max Planck, sans oublier Heinrich Heine, mais aussi Otto von Bismarck et Karl Marx. Vingt-neuf Prix Nobel y ont enseigné.

Source: Université Humboldt de Berlin

Italian Università Humboldt di Berlino

L'Università Humboldt di Berlino (in tedesco Humboldt-Universität zu Berlin) è la più antica delle quattro università di Berlino. Si trova nel quartiere Mitte, all'estremità orientale dell'Unter den Linden. La facciata dell'edificio chiude su lato nord il Forum Fridericianum (oggi Bebelplatz).

Source: Università Humboldt di Berlino

Japanese フンボルト大学ベルリン

ベルリン・フンボルト大学(Humboldt-Universität zu Berlin)は、ドイツの首都ベルリンに位置する国立の総合大学の一つ。2005年ドイツ国内におけるエクセレンス・イニシアティブ(Exzellenzinitiative)に指定された11の大学の一つ。東ドイツ時代に思想統制で衰退したが、東西ドイツ統一後に再建され、最近ではTimes Higher Education (タイムズ・ハイアー・エデュケーション) の世界大学ランキングにおいては、2015年80位、2016年49位、2017年57位、2018年62位、2019年67位と毎年100位以内にノミネートする、ドイツもしくはヨーロッパを代表する名門大学の一つである。

フンボルト大学出身のノーベル賞受賞者は29人にのぼる。過去には、特に相対性理論で有名な理論物理学者、アルベルト・アインシュタインも10年以上に渡り同大学教授として働いていた。

プロイセン王国に1810年、教育改革者で言語学者のヴィルヘルム・フォン・フンボルトによってフリードリヒ・ヴィルヘルム大学 (Friedrich-Wilhelms-Universität) として創立された。ベルリンでは最も古い大学とされるが、実際には第二次世界大戦後に西ドイツ側でベルリン自由大学がフリードリヒ・ヴィルヘルム大学の伝統を分裂継承した経緯がある。東ドイツ支配下でフンボルト大学と改称され、ドイツ再統一後に現称となった。以下、本項では「フンボルト大学」と呼称する。

Source: フンボルト大学ベルリン

pt Universidade Humboldt de Berlim

A Universidade Humboldt de Berlim (em alemão: Humboldt-Universität zu Berlin) é a mais antiga universidade de Berlim, fundada em 1810 como Universidade de Berlim (Universität zu Berlin) pelo lingüista e educador liberal prussiano Wilhelm von Humboldt, cujo modelo universitário influenciou fortemente outras universidades europeias e ocidentais. Desde 1828 era conhecida como Universidade de Frederico-Guilherme (Friedrich-Wilhelms-Universität), em homenagem ao rei da Prússia Frederico Guilherme III, mais tarde também como Universität Unter den Linden. Em 1949, trocou seu nome para Humboldt-Universität em homenagem a seu fundador.

Source: Universidade Humboldt de Berlim

zh 柏林洪堡大學

柏林洪保特大學(德語:Humboldt-Universität zu Berlin,HU Berlin),是德國首都柏林目前四所公立大學中最古老的大學,在城中區中央,於1809年由普魯士王國文教部長[威廉·馮·洪保特]、哲学家費希特及神学家施莱尔马赫以「柏林大學」之名所創立,并於1810年秋天開學,是第一所新制的大學,拥有十分辉煌的历史,是世界著名的頂尖學府,也是歐洲頂尖大學之一。從1810年建校,它的正式名稱為“弗里德里希-威廉-大學”(德語:Friedrich-Wilhelms-Universität),被世人簡稱為柏林大學。在1949年,為了紀念学校的創始人著名的洪保特兄弟,而重新命名為柏林洪保特大學。

柏林洪保特大學有九個學院,其中包括與柏林自由大學共享的醫學院。該校是世界影響巨大的“洪保特高等教育”模式的開創者,被稱為世界“現代大學之母”,對於歐洲乃至於全世界的影響都相當深遠,該校後因二戰緣故,而與柏林自由大學誕生關聯密切。柏林洪保特大学2012年6月入选为11所德国“精英大学”之一。在2019年7月揭晓的第三轮卓越计划评选中,同柏林自由大学和柏林工业大学以“柏林大学集团”的名义共同提出申请,并再次获得了“精英大学”的称号。 截止2020年10月,共有57位校友、教师及研究人员获得过诺贝尔奖。該校在哲學,藝術,法律,政治,數學,物理,化學科學上有眾多著名校友。

Source: 柏林洪堡大學

Loading...
ar جامعة هومبولت في برلينaz Humboldt adına Berlin Universitetiba Гумбольдт исемендәге Берлин университетыbe Берлінскі ўніверсітэт імя Гумбальтаbg Хумболтов университет на Берлинbn বার্লিনের হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ca Universitat Humboldt de Berlínce Берлинан университетcs Humboldtova univerzitacy Prifysgol Humboldt, Berlinda Humboldt-Universität zu Berlinde Humboldt-Universität zu Berlinel Πανεπιστήμιο Χούμπολτeo Humboldt-Universitato en Berlinoes Universidad Humboldt de Berlínet Berliini Humboldti Ülikooleu Berlingo Humboldt Unibertsitateafa دانشگاه هومبولت برلینfi Humboldt-yliopistofr université Humboldt de Berlinga Ollscoil Humboldt Bheirlíngd Oilthigh Humboldt Berlingl Universidade Humboldt de Berlínhe אוניברסיטת הומבולדט של ברליןhi हम्बोल्ट बर्लिन विश्वविद्यालयhr Humboldtovo sveučilište u Berlinuhu Humboldt Egyetemhy Հումբոլդտի համալսարանid Universitas Humboldt Berlinit Università Humboldt di Berlinoja フンボルト大学ベルリンka ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტიko 베를린 훔볼트 대학교la Alma Universitas Humboldtiana Berolinensislb Humboldt-Universitéit Berlinlt Berlyno Humboldtų universitetaslv Berlīnes Humboltu universitātemk Хумболтов универзитетml ഹംബോൾട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബർലിൻms Universiti Humboldt Berlinnb Humboldt-Universität zu Berlinnl Humboldtuniversiteitnn Humboldt-Universität zu Berlinoc Universitat Humboldt de Berlinpa ਹੰਬੋਲਟ ਬਰਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀpl Uniwersytet Humboldtów w Berliniept Universidade Humboldt de Berlimro Universitatea Humboldt din Berlinru Берлинский университетsh Хумболтов универзитет у Берлинуsk Humboldt-Universität zu Berlinsl Humboldtova univerza v Berlinusr Хумболтов универзитет у Берлинуsv Humboldt-Universität zu Berlintg Донишгоҳи Ҳумбулти Берлинth มหาวิทยาลัยฮุมบ็อลท์แห่งเบอร์ลินtl Humboldt-Universität Berlintr Berlin Humboldt Üniversitesitt Берлин үнивирсититеuk Гумбольдтський університет Берлінаur جامعہ ہومبولتuz Berlin universitetivi Đại học Humboldt Berlinyi הומבאלט אוניווערסיטעט פון בערליןzh 柏林洪堡大學arz جامعة هومبولت ف بيرلينast Universidá Humboldt de Berlínazb هومبولت برلین بیلیمیوردوceb Humboldt Universitäthsb Humboldtowa uniwersitahyw Համպոլտթ Համալսարանpnb ہمبولٹ یونیورسٹی برلنsco Humboldt Varsity o Berlinudm Гумбольдт университетwar Unibersidad Humboldt han Berlinwuu 柏林洪堡大学yue 柏林洪堡大學sr-ec Хумболтов универзитет у Берлинуsr-el Humboltov univerzitet u Berlinuzh-cn 柏林洪堡大学zh-hk 柏林洪堡大學zh-sg 柏林洪堡大学zh-tw 柏林洪堡大學zh-hans 柏林洪堡大学zh-hant 柏林洪堡大學be-tarask Бэрлінскі ўнівэрсытэт імя Гумбальта
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by Beek100