Musée de l'Homme

anthropology museum in Paris, France

Museum

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Musée de l'Homme

Geographical coordinates: 48.86218 2.28741

Wikipedia

English Musée de l'Homme

The Musée de l'Homme (French, "Museum of Man", as in humanity) is an anthropology museum in Paris, France. It was established in 1937 by Paul Rivet for the 1937 Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne. It is the descendant of the Musée d'Ethnographie du Trocadéro, founded in 1878. The Musée de l'Homme is a research center under the authority of various ministries, and it groups several entities from the CNRS. The Musée de l'Homme is one of the seven departments of the Muséum national d'histoire naturelle. The Musée de l'Homme occupies most of the Passy wing of the Palais de Chaillot in the 16th arrondissement. The vast majority of its collection was transferred to the Quai Branly museum.

Source: Musée de l'Homme

German Musée de l’Homme

Das französische Musée de l’Homme („Museum des Menschen“) ist ein Museum für Vorgeschichte und Anthropologie (Wissenschaft vom Menschen) in Paris. Es befindet sich im Palais de Chaillot (Métro: Trocadéro).

Source: Musée de l’Homme

Polish Musée de l’Homme

Musée de l’Homme (pol. Muzeum Człowieka) – muzeum etnologiczne i antropologiczne oraz prehistorii człowieka w Paryżu, mieści się w Palais de Chaillot. Założone w 1937 roku (otwarte dla publiczności w 1938 r.) przez Paula Riveta z myślą o Międzynarodowej Wystawie Paryskiej „Sztuka i technika w nowoczesnym życiu” (1937, Paryż). Historia Muzeum wywodzi się od Muzeum Etnograficznego (Musée d’Ethnographie du Trocadéro), założonego w 1878 roku. W pewnej opozycji do Muzeum Etnograficznego, w Muzeum Człowieka przyjęto zasadę kształcenia odbiorców poprzez podkreślanie kontekstu obiektów, bez izolowania ich w przestrzeni muzealnej ze względu na estetykę. Dlatego np. zbiory masek prezentowane były regionami, z towarzyszeniem innych przedmiotów, co miało na celu lepsze rozumienie Innego przez zwiedzających. Zwraca jednak uwagę fakt, że nie uwzględnienie kultury zachodniej w ekspozycji, kieruje twórców Muzeum w stronę mentalności jednak kolonialnej.

Muzeum liczy ok. 700 tys. zabytków prehistorii i 30 tys. obiektów antropologicznych, wśród nich m.in. mumię inkaską, czaszkę człowieka kromaniońskiego, obiekty reprezentujące różne kultury, a także eksponaty związane z najnowszymi badaniami z dziedziny genetyki i lingwistyki. W 2003 roku, w wyniku decyzji administracyjno-ministerialnych i po burzliwych dyskusjach w środowisku ludzi kultury, dużą część kolekcji (200 tys. obiektów z zakresu antropologii kulturowej Afryki, Azji, Oceanii i obu Ameryk) przejęło Musée du Quai Branly.

W latach 2009–2015 muzeum było nieczynne dla zwiedzających ze względu na gruntowną modernizację budynku oraz nową koncepcję wystawy stałej pt. „Galeria Człowieka”. W ramach przebudowy powstała też przestrzeń badawcza umożliwiająca dostęp do laboratoriów i bibliotek ok. 150 naukowcom.

W zbiorach muzeum znajdują się również obiekty pochodzenia polskiego przekazane w darze przez indywidualnych darczyńców oraz przez polskie muzea (m.in. reprezentacja ceramiki, stroju ludowego, wycinanek, pisanek, fajek itp. z różnych regionów Polski).

Source: Musée de l’Homme

Russian Музей человека (Париж)

Музей человека (фр. Musée de l'Homme) — антропологический филиал Парижского музея естествознания. Расположен в XVI округе Парижа, в южном павильоне дворца Шайо.

Source: Музей человека (Париж)

Ukrainian Музей людини (Париж)

Музей людини (фр. Musée de l'Homme) — антропологічна філія Музею природознавства в Парижі (Франція).

Source: Музей людини (Париж)

cs Musée de l'Homme

Musée de l'Homme (Muzeum člověka) bylo založeno v roce 1937 Paulem Rivetem, jako jedna z akcí, pořádaných při příležitosti světové výstavy. Je nástupníkem Musée d'ethnographie du Trocadéro, založeného v roce 1878. Na řízení organizace se na počátku podílel i francouzský antropolog Jacques Soustelle. Musée de l'Homme zabírá téměř celé křídlo pařížského paláce Palais de Chaillot.

Musée de l'Homme do své kolekce zahrnulo řadu sbírek, vznikajících už od 16. století v rámci tzv. kabinetů kuriozit a Královského kabinetu. Tyto sbírky jsou od rozmachu kolonialismu v 19. století dodnes neustále rozšiřovány. Posláním muzea je shromáždit předměty definující člověka a jeho vývoj (archeologie), jednotu a zároveň pestrost lidstva (antropologie) a jeho kulturní a umělecké projevy (etnologie).

Muzeum je ale i výzkumným centrem, na jehož provozu se podílí řada vládních institucí a organizací, patřících do Národního centra vědeckého výzkumu, největší francouzské státní vědecké organizace. Etnografické oddělení Muzea člověka se přestěhovalo do, v roce 2006 nově otevřeného, pařížského Musée du quai Branly.

Až do roku 1974 byly v muzeu vystaveny ostatky Sarah Baartmanové, svého času známé jako „Hotentotská Venuše“.

Z důvodu rekonstrukce je muzeum uzavřeno do roku 2015.

Source: Musée de l'Homme

Spanish Museo del Hombre

El Museo del Hombre (en francés: Musée de l'Homme) es un conocido museo de antropología ubicado en París, en el Palacio de Chaillot, en la plaza del Trocadero. Fue creado en 1937 por Paul Rivet, para el evento de la Exposición Universal. Es continuador del Musée d'Ethnographie du Trocadéro (Museo de Etnografía del Trocadero), fundado en 1878.

En 2006 todas las colecciones etnográficas fueron trasladadas al Museo del muelle Branly (Musée du quai Branly), permaneciendo en el Museo del Hombre solo las exposiciones permanentes sobre prehistoria y antropología física, y una parte de las estructuras de investigación.[1]​

Source: Museo del Hombre

French Musée de l'Homme

Le musée de l'Homme est un musée national français installé depuis 1937 dans le palais de Chaillot à Paris, dont la vocation est de présenter le genre humain dans sa diversité anthropologique, historique et culturelle. Il s'agit d'un département du Muséum national d'histoire naturelle, sous la tutelle conjointe du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie.

Héritier d'une histoire prestigieuse et très fréquenté par le public, le musée de l'Homme est fermé pour rénovation en 2009, suite au transfert de ses collections ethnographiques vers d'autres institutions (Musée du Quai Branly et MUCEM) . Après six ans de travaux ayant nécessité 96,6 millions d'euros d'investissements par les ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (à 95 %) et de la Culture (à 5 %), la réouverture au public a lieu en 2015 après vernissage en présence du chef de l'État, par Cécile Aufaure conservatrice du Musée, Évelyne Heyer commissaire de l'exposition et Bruno David le nouveau président du Muséum national d'histoire naturelle.

Source: Musée de l'Homme

Italian Musée de l'Homme

Il Musée de l'Homme (letteralmente "Museo dell'Uomo") è un museo etnografico di Parigi.

Fu creato da Paul Rivet in occasione dell'esposizione internazionale del 1937 ed era erede del museo etnografico del Trocadéro (Musée d'Ethnographie du Trocadéro), che era stato fondato nel 1878. Occupa la maggior parte dell'ala Passy del Palais de Chaillot (Parigi XVI) e riunisce le più importanti collezioni francesi concernenti la definizione, la vita e la storia dell'uomo.

Ereditò le notevoli collezioni storiche del precedente Musée d'Ethnographie, costituite dal XVI secolo e provenienti dal Cabinet de Curiosités e dal Cabinet Royal. Queste collezioni etnografiche si arricchirono nel corso del XIX secolo e fino ad oggi, grazie alle spedizioni e alle missioni scientifiche in tutto il mondo, alle quali si aggiungono i doni o i depositi dei viaggiatori o dei collezionisti privati.

Il Musée de l'Homme ha come obiettivo di riunire in un'unica sede tutto ciò che concorre alla collocazione e alla definizione dell'essere umano:

in rapporto alla sua catena evolutiva (preistoria),

nella sua unità e nella sua diversità (antropologia biologica),

nella sua espressione culturale e sociale (etnologia).Questa triplice funzione lo rende un museo unico in Francia e un punto di riferimento per tutto il mondo.

Organismo di ricerca dipendente dal "ministero dell'educazione nazionale, della ricerca e della tecnologia" e dal "ministero per la sistemazione del territorio e l'ambiente", il Musée de l'Homme raggruppa tre laboratori del Museo nazionale di storia naturale, di Antropologia biologica, di Preistoria e di Etnologia. Vi si esprimono le quattro vocazioni del museo: la conservazione delle collezioni, la ricerca di base, l'insegnamento superiore e la diffusione delle conoscenze. Raggruppa diverse unità del CNRS e propone attività di formazione del 3° ciclo (DEA).

Una parte della collezione di etnologia sarà esposta al Musée du quai Branly.

Source: Musée de l'Homme

Japanese 人類博物館

人類博物館(じんるいはくぶつかん、仏: Musée de l'Homme)はフランスの博物館であり、民族学者ポール・リヴェが1937年のパリ万国博覧会の際に設立した。1882年に設立されたトロカデロ民族誌博物館の後身であり、1878年のパリ万国博覧会でパリ16区に建設されたシャイヨ宮のパッシー側のほとんどの部分を占めている。

同博物館は、16世紀に珍品陳列室と王室キャビネットでつくられた歴史的蒐集物を引き継いでいる。これらの展示は19世紀を通じて充実し、さらに今日もなおつづいている。その目的はすべてのものを一か所にあつめることであり、人類なるものを定義することをねらいとしている。それは、進化におけるヒト(先史時代)、統一性と多様性におけるヒト(人類学)、文化的社会的表現におけるヒト(民俗誌)である。

同博物館は、さまざまな省庁当局の管轄下にある研究センターであり、フランス国立科学研究センター(CNRS)からのいくつかの統一グループである。この展示のうちのある部分は、ケ・ブランリ美術館に移される予定である。

1974年までは、同博物館は、サラ・バートマンの遺体をディスプレイしていた。

Source: 人類博物館

pt Museu do Homem

O Museu do Homem, ou Musée de l'Homme, é um museu etnográfico de Paris, localizado na Place du Trocadéro 17, na Ala Passy do Palais de Chaillot.

Herdeiro do Museu Etnográfico do Trocadéro, fundado em 1878, o Museu do Homem foi criado por ocasião da Exposição Universal de 1937, a partir das coleções de gabinetes de curiosidades e do Gabinete Real, cujos acervos vinham sendo reunidos desde o século XVI com itens variados de caráter meramente exótico, mas também antropológico e pré-histórico. Desde então sua coleção vem sendo ampliada constantemente através de aquisições e expedições de pesquisa arqueológica e etnográfica.

O museu, vinculado ao Museu Nacional de História Natural, é dedicado à apresentação de um vasto painel relativo às ciências humanas, com itens que vão da pré-história até a contemporaneidade, passando pelas áreas da antropologia, etnologia, arqueologia, biologia, meio-ambiente, história e geografia, sempre tendo a raça humana, com sua evolução e cultura, como ponto focal.

Atualmente o museu se encontra em uma fase de reorganização, para melhor apresentar suas coleções conjugando estética, arte e ciência. Possui dois espaços principais:

A Galeria de Antropologia, uma das poucas em seu gênero em todo o mundo, apresenta em caráter permanente um acervo que ilustra os conhecimentos atuais sobre a evolução da raça, a sua diversidade biológica e sua demografia, através das exposições Todos parentes, todos diferentes, onde são mostrados para comparação esqueletos pré-históricos, históricos e modernos, entre outros itens, e Seis bilhões de pessoas, detalhando uma série de aspectos demográficos e do ciclo vital do ser humano, e também especulando sobre o futuro da raça.

A Galeria da Pré-História, com a mais rica coleção de fósseis humanos do paleolítico europeu e seus artefatos, com mais de 500 mil itens. Na exposição permanente A Noite dos Tempos são recriadas as grandes etapas da evolução humana, com modelos dos vários hominídeos ancestrais do Homo sapiens até chegar à atual configuração do corpo humano, incluindo fósseis importantes como Lucy, uma Autralopithecus afarensis com cerca de 3,2 milhões de anos de idade.

Source: Museu do Homem

zh 人類博物館

人類博物館(法語:Musée de l'Homme)是位於法國巴黎的一座人類學博物館,1937年為舉辦国际艺术和技术展而由人類學家保罗·里维創立。現在來自法國國家科學研究中心的各個領域的專家在此工作,它本身則下屬于國立自然史博物館,佔據了夏樂宮南翼的大部分房間。

Source: 人類博物館

Wikivoyage

Italian Musée de l'Homme

Fu creato da Paul Rivet in occasione dell'esposizione internazionale del 1937 ed era erede del museo etnografico del Trocadero. Il Musée de l'Homme ha come obiettivo di riunire in un'unica sede tutto ciò che concorre alla collocazione e alla definizione dell'essere umano: in rapporto alla sua catena evolutiva (preistoria), nella sua unità e nella sua diversità (antropologia biologica), nella sua espressione culturale e sociale (etnologia).

Address Palais de Chaillot 17, place du Trocadéro

French Musée de l'Homme

Last Edit2018-01-04
Loading...
ar متحف الإنسانbg Музей на човекаde Musée de l’Hommeel Μουσείο του Ανθρώπουes Museo del Hombreet Inimese Muuseumfr musée de l'Hommehe מוזיאון האדםhy Մարդու թանգարանja 人類博物館pl Musée de l’Hommept Museu do Homemru Музей человекаuk Музей людиниzh 人類博物館zh-cn 人类博物馆zh-hant 人類博物館