Ogrody Królewskie na Wawelu

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Royal Garden in Kraków

Geographical coordinates: 50.0545 19.9376

Wikipedia

English Royal Garden in Kraków

Ogrody Królewskie na Wawelu is a botanical garden and museum in Kraków, Poland.

Source: Royal Garden in Kraków

Polish Ogrody Królewskie na Wawelu

Ogrody Królewskie – trasa turystyczna na Wawelu otwarta w 2005 roku. Prace archeologiczne na tym terenie rozpoczęły się w latach 90. XX wieku.

Archeolodzy z dokumentów i zachowanych inwentarzy zamkowych wiedzieli, że między wschodnim skrzydłem zamku a murem obronnym istniały od XVI wieku ogrody królewskie. Tworzenie ich zaczęło się prawdopodobnie po pożarze wschodniego skrzydła zamku w 1536 roku. Ogród stanowiły krzyżujące się chodniki z cegieł starannie ułożonych na zaprawie, a powstałe pomiędzy nimi kwatery wypełniane były czarną ziemią. W specjalnych dębowych skrzyniach hodowano lecznicze zioła i przyprawy. Poniżej ogrodu królowej Bony znajdował się ogród jej męża króla Zygmunta I Starego, który miał charakter wypoczynkowy. Znajdowała się na jego terenie altana zwana „Rajem”, a rachunki zamkowe wspominają o istnieniu winnicy i ptaszarni. W ogrodzie króla, w pobliżu gotyckiego muru obronnego odkryli archeolodzy świetnie zachowany kilkumetrowej długości odcinek „drogi królewskiej” ułożonej z cegły prowadzącej niegdyś do królewskiej łaźni. To dziś najstarsza ceglana renesansowa droga w Polsce.

Ogrody królewskie chociaż za czasów Wazów zaniedbywane przetrwały na Wawelu dwa stulecia. Podczas potopu szwedzkiego zniszczono królewską łaźnię. Dalsze zniszczenia spowodowała przebudowa fortyfikacji w XVIII wieku. Ostatecznie jednak zdewastowane zostały podczas zaborów w XIX wieku przez Austriaków, mających na Wawelu swoje koszary wojskowe. Pierwsze plany rekonstrukcji ogrodów na Wawelu pojawiły się w okresie międzywojennym. W czasie II wojny światowej generał-gubernator Hans Frank na ich terenie posiadał korty i basen (zniszczony w 2004 roku).

Obecnie prowadzone prace i udostępniona dla turystów ekspozycja ma na celu jak najwierniejsze odtworzenie wyglądu ogrodów z czasu ich powstania, czyli z okresu renesansu. Korzystając z przekazów historycznych w oparciu o prowadzone prace archeologiczne udało się bardzo wiernie odtworzyć wygląd ogrodów na dwóch tarasach. Na trzecim, dolnym tarasie nadal prowadzone są jeszcze badania archeologiczne. W dębowych skrzyniach jak dawniej pojawiły się zioła i przyprawy. W niewielkich kwaterach utworzonych przez układ ceglanych chodników posadzono rośliny sięgające swoim rodowodem XVI wieku i pojawiające się w historycznych wawelskich przekazach. Przy zrekonstruowanej pergoli posadzono winorośl oraz starą sprowadzaną do Polski od około 1600 roku odmianę róży francuskiej, której odtworzenia podjęła się jedyna w Polsce szkółka ratująca historyczne odmiany roślin mieszcząca się w Inowrocławiu. W okazałych ceramicznych donicach posadzono oleandry, fuksje i kasje. Wszystko to tworzy unikatowy przykład niewielkiego przyprawowo-wypoczynkowego renesansowego ogrodu królewskiego. Dyrekcja i opiekunowie ogrodu obiecują, że roślinność ogrodu sukcesywnie będzie uzupełniana o kolejne gatunki historycznych odmian roślin uprawianych w XV i XVI wieku.

Source: Ogrody Królewskie na Wawelu

Russian Королевские сады (Вавель)

Королевские сады (польск. Ogrody Królewskie) — бывший сад на территории Вавеля, Краков. В настоящее время на территории Королевских садов с 90-х годов XX столетия производятся археологические исследования и демонстрируется экспозиция, представляющая предполагаемый фрагмент Королевских садов.

Благодаря существующим историческим документам и археологическим артефактам считается, что в XVI веке между восточным крылом королевского замка и оборонительной стеной существовал сад. Предполагается, что сад был заложен в 1536 году. Сад разделялся на две части. За верхней частью, которая располагалась на оборонительной стене, ухаживала вторая жена Сигизмунда I Бона Сфорца. В этой части сада в специально изготовленных дубовых ящиках выращивались лекарственные и пахучие травы. Нижняя часть сада принадлежала королю. Нижний сад был разделён укреплёнными раствором кирпичными тротуарами, между которыми была размещена земля и посажены плодовые деревья. В этой части сада находилась беседка под названием «Рай», в которой отдыхал Сигизмунд I. В этой же части находился виноградники и птичник. Недалеко от оборонительной стены археологами была обнаружен кирпичный тротуар, ведущий в королевскую баню.

Королевские сады просуществовали до конца XVIII века. Во время Шведского потопа была разрушена королевская баня. На дальнейшее разрушение Королевских садов повлияло укрепление фортификационных сооружений, которые производились австрийскими властями в конце XVIII века. Первые попытки восстановить Королевские сады предпринимались в период между двумя мировыми войнами. Во время Второй мировой войны генерал-губернатор Ганс Франк построил на нижней части Королевских садов теннисный корт и бассейн, который просуществовал до 2004 года.

В настоящее время на нижней части Королевских садов производятся археологические работы. На верхней части для туристов обустроена экспозиция с дубовыми ящиками с различными растениями, представляющая верхнюю часть Королевских садов XVI века.

Source: Королевские сады (Вавель)

Wikivoyage

German Königliche Schlossgärten

Rekonstruierte Renaissancegärten der Königin Bona Sforza aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

SourceKrakau (de.wikivoyage.org)
Typemuseum
Loading...
ru Королевские сады