All Saints Square in Krakow

File:Wszystkich Swietych (All Saints) square, Old Town,Krakow,Poland.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: All Saints Square in Kraków

Geographical coordinates: 50.059 19.9372

Wikipedia

Polish Plac Wszystkich Świętych w Krakowie

Plac Wszystkich Świętych – plac miejski położony na terenie Starego Miasta w Krakowie pomiędzy kościołem Franciszkanów, ulicą Grodzką a placem Dominikańskim.

Plac ten należał do przedlokacyjnej osady targowej położonej na przedpolu Okołu. W swojej obecnej formie plac powstał w 1838 r., kiedy to rozebrano znajdujący się w tym miejscu od 1227 roku kościół Wszystkich Świętych. Do 1842 na nowo powstającym placu znajdowała się jeszcze samotna kościelna wieża, po czym i ją również rozebrano, niszcząc ostatni ślad przedlokacyjnej świątyni.

Na miejscu, gdzie stał kiedyś kościół, znajduje się skwer, na którym w 1887 r. ustawiono pomnik prezydenta Krakowa Mikołaja Zyblikiewicza autorstwa Walerego Gadomskiego. Pomnik usunięto na wniosek Bolesława Drobnera w 1953. Został jednak przechowany i w swojej pierwotnej postaci powrócił na dawne miejsce w 1985.

Pierwszą linię tramwajową przemierzającą plac otwarto 17 stycznia 1913.

Najokazalszą budowlą na placu jest pałac Wielopolskich, obecnie siedziba krakowskiego magistratu. Obok pałacu, przed kościołem Franciszkanów, od 1938 r. znajduje się pomnik prezydenta Józefa Dietla dłuta Xawerego Dunikowskiego.

W 1955 plac otrzymał nową nazwę placu Wiosny Ludów. Pierwotną nazwę przywrócono w 1990 r.

W 2007 z okazji obchodów 750-lecia lokacji Miasta Krakowa przy placu oddano do użytku Pawilon Wyspiańskiego mieszczący centrum informacji turystycznej, w którym można uzyskać wszelkie informacje i materiały promocyjne o Krakowie, a także zobaczyć pierwotnie planowane do Katedry Wawelskiej witraże Stanisława Wyspiańskiego, przedstawiające króla Kazimierza Wielkiego, świętego Stanisława Biskupa oraz księcia Henryka Pobożnego.

Source: Plac Wszystkich Świętych w Krakowie

Ukrainian Площа усіх святих (Краків)

Площа Усіх Святих (Площа Вшисткіх Швєнтих) (пол. Plac Wszystkich Świętych) — міська площа, розташована у межах Старого міста Кракова між Базилікою Святого Франциска Ассізького, вулицею Гродзькою та Домініканською площею.

Площа належала до торгового поселення, розташованого в передмісті Окола. У своєму нинішньому вигляді площа повстала у 1838 році, коли було зруйновано Костел Усіх Святих, котрий був на цьому місці з 1227 року. До 1842 року на новоствореній площі залишалася ще одна самотня костельна вежа, потім її також знесли, знищивши останній слід попереднього костела.

На тому місці, де колись стояв костел, є сквер, де у 1887 році був встановлений пам'ятник президентові Кракова Миколаю Зиблікевичу, авторства Валерія Гадомського. Пам'ятник було прибрано за заявою Болеслава Дробнера у 1953 році . Однак він зберігся і в первісному вигляді повернувся на колишнє місце у 1985 році.

Перша трамвайна лінія, що перетинала площу, була відкрита 17 січня 1913 року.

Найбільш чудовою будівлею на площі є палац Велопольських, тепер будинок мерії Кракова. Поруч із палацом, перед францисканським костелом, з 1938 року міститься пам'ятник президентові Юзефу Дітлю, скульптора Ксаверія Дуніковського .

У 1955 році площа отримала нову назву Площа Весни Націй. Первинну назву було відновлено в 1990 році.

У 2007 році з нагоди 750-річчя заснування міста Кракова на площі було відкрито павільйон Виспянського, де міститься туристично-інформаційний центр, у котрому можна отримати різні інформаційні та рекламні матеріали про Краків, а також побачити оригінальні вітражі Вавельського собору Станіслава Виспянського з зображенням короля Казимира Великого, Святого Станіслава і також князя Генріха Побожного .

Source: Площа усіх святих (Краків)

Wikivoyage

Russian Площадь Всех Святых

Если идти со стороны Рыночной площади по Гродзкой улице, то на пересечении с Францисканской улицей обнаружится эта небольшая площадь. В нынешнем виде она сформировалась в 1838 году, когда была снесена расположенная здесь одноимённая церковь XIII века. В 1913 году через площадь прошёл трамвайный путь, используемый и поныне. На площади расположены два примечательных здания:

SourceКраков/Старый город (ru.wikivoyage.org)
Typesee
Last Edit2016-12-03
Loading...
pl Plac Wszystkich Świętych w Krakowieuk Площа усіх святих (Краків)
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 by Zygmunt Put