Museum of Insurances in Kraków

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Museum of Insurance in Kraków

Geographical coordinates: 50.0644328 19.9337804

Wikipedia

English Museum of Insurance, Kraków

The Kraków Museum of Insurance (Polish: Muzeum Ubezpieczeń w Krakowie) is a former museum in Kraków, Poland which was dedicated to insurances. It was established in 1987. It was the only such museum in existence devoted to all aspects of the history of insurance in Poland and in formerly Polish lands. The director of the museum was Marianna Halota. The collections of the museum encompassed two centuries of rare artifacts and memorabilia including over 35,000 historic documents and certificates from 28 countries.

Source: Museum of Insurance, Kraków

Polish Muzeum Ubezpieczeń w Krakowie

Muzeum Ubezpieczeń w Krakowie to nieistniejąca już instytucja, która stanowiła jedyne na świecie muzeum ubezpieczeń. Znajdowało się przy ulicy J. Dunajewskiego 3. Przedstawiało ponad dwustuletnią historię istnienia i działalności polskich towarzystw ubezpieczeniowych.

W zbiorach muzeum znajdowało się przeszło 36 000 eksponatów. Zgromadzono dokumenty, polisy ubezpieczeniowe, znaczki, tablice, zdjęcia, publikacje, albumy, osobiste pamiątki oraz narzędzia pracy: zestaw do kolczykowania bydła, przyrządy do pomiaru ziemi, firmowe skarbony.

Muzeum, mieszczące się w krakowskim oddziale PZU, w 1987 roku założyła grupa pracowników oddziału z Marianem Hampelem, naczelnikiem wydziału organizacyjnego. Okazją było 175-lecie polskich ubezpieczeń. Na wystawie pokazano wówczas 400 eksponatów. Kolejnych 800 było darem krakowian, którzy odpowiedzieli na apele zamieszczone w prasie. Za początek polskich towarzystw ubezpieczeniowych (w dzisiejszym rozumieniu) przyjmuje się utworzenie w 1803 roku dekretem Fryderyka Wilhelma III Towarzystwa Ogniowego dla Miast w Prusach Południowych. Na terenie Księstwa Warszawskiego Towarzystwo Ogniowe powstało w roku 1807, a na terenie zaboru austriackiego w 1860 Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie Dopiero 4 lata później powstała w Krakowie straż pożarna.

Najstarszym eksponatem był rewers wystawiony przez Towarzystwa Ogniowego dla Miast w Prusach Południowych dla Woyciecha Kirstera z datą 14 grudnia 1804.

Source: Muzeum Ubezpieczeń w Krakowie

Russian Музей страхования (Краков)

Музей страхования (польск. Muzeum Ubezpieczeń) — музей, находящийся в Кракове на улице Дунаевского, 3.

Музей располагается в одном из филиалов польской страховой компании Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Основан в 1987 году по инициативе Мариана Гампеля, который был начальником информационного отдела этого филиала. Основой музея стала выставка, посвящённая 175-летию страхового дела в Польше, на которой было представлено около 400 экспонатов. Ещё 800 экспонатов были подарены жителями Кракова.

Музей экспонирует материалы, связанные с двухсотлетней историей страхового дела в Польше. В собрании музея находятся около 36 тысяч экспонатов. Собрание музея состоит из страховых полисов, фотографий, публикаций, страховых досок, личных памятных вещей, ушных меток крупного рогатого скота, приборов измерения земельных участков, бумаг казначейства и документов, посвящённых страховому делу.

Самым старым экспонатом музея, датируемым 14 декабря 1804 года, является документ, выданный «Пожарным обществом» для городов Южной Пруссии Войцеху Кристеру.

Source: Музей страхования (Краков)

Loading...
pl Muzeum Ubezpieczeń w Krakowieru Музей страхования